Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 13.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 13.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 41,49 2 268,3 1 394,7 0,0
2 39,00 2 271,4 1 344,7 0,0
3 38,30 2 766,3 1 479,7 0,0
4 36,70 3 073,5 1 184,7 0,0
5 37,40 3 117,9 1 231,0 0,0
6 38,30 2 808,9 1 550,0 0,0
7 45,00 2 904,0 1 550,0 0,0
8 55,00 3 079,2 1 550,0 0,0
9 56,70 3 270,1 1 550,0 0,0
10 57,00 3 302,6 1 550,0 0,0
11 55,34 3 257,0 1 550,0 0,0
12 55,83 3 232,4 1 550,0 0,0
13 55,00 3 241,0 1 550,0 0,0
14 53,87 3 186,5 1 550,0 0,0
15 51,00 3 111,7 1 550,0 0,0
16 49,32 2 990,8 1 550,0 0,0
17 48,97 2 936,6 1 550,0 0,0
18 50,16 2 901,2 1 550,0 0,0
19 53,90 2 786,5 1 550,0 0,0
20 54,50 2 790,2 1 550,0 0,0
21 55,00 2 758,9 1 550,0 0,0
22 52,68 2 643,1 1 550,0 0,0
23 53,20 2 895,8 1 550,0 0,0
24 48,00 2 790,6 1 550,0 0,0
Celkem 70 384,5 36 084,8 0,0
SPOT MARKET INDEX -  13.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 49,24 0,37 nárůst
PEAK LOAD 53,47 1,00 pokles
OFFPEAK LOAD 45,01 2,04 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 70 384,5
PEAK LOAD 37 006,6
OFFPEAK LOAD 33 377,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)