Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 16.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 16.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 42,99 1 979,2 0,0 101,5
2 39,40 2 140,3 0,0 231,1
3 37,01 2 552,4 0,0 693,5
4 35,51 2 516,6 0,0 831,7
5 35,01 2 595,3 0,0 853,8
6 35,01 2 545,6 0,0 806,3
7 35,61 2 414,3 1 096,4 0,0
8 40,34 2 429,3 1 519,5 0,0
9 42,40 2 511,6 1 475,7 0,0
10 41,73 2 555,4 1 547,2 0,0
11 39,20 2 748,9 1 651,9 0,0
12 38,10 2 805,5 1 669,3 0,0
13 37,01 2 772,6 1 626,5 0,0
14 35,72 3 296,2 1 610,7 0,0
15 35,00 3 255,1 1 562,8 0,0
16 35,40 2 804,5 1 555,0 0,0
17 36,01 2 694,5 1 579,3 0,0
18 38,45 2 652,6 1 580,3 0,0
19 45,28 2 704,1 1 563,5 0,0
20 47,20 2 633,5 1 446,1 0,0
21 47,12 2 821,3 1 455,4 0,0
22 46,60 2 851,9 1 553,9 0,0
23 46,20 2 662,4 1 431,4 0,0
24 41,52 2 471,9 1 234,6 0,0
Celkem 63 415,0 27 159,5 3 517,9
SPOT MARKET INDEX -  16.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 39,74 20,41 pokles
PEAK LOAD 39,29 26,59 pokles
OFFPEAK LOAD 40,19 13,27 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 63 415,0
PEAK LOAD 33 434,5
OFFPEAK LOAD 29 980,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)