Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 22.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 22.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 47,79 1 765,1 0,0 447,6
2 44,17 2 102,2 0,0 634,0
3 43,09 2 238,9 0,0 899,5
4 42,01 2 433,9 0,0 1 173,6
5 41,50 2 382,3 0,0 1 198,7
6 40,70 2 302,5 0,0 1 027,4
7 40,97 2 599,5 0,0 1 234,7
8 42,02 2 086,6 0,0 657,0
9 43,97 1 834,2 0,0 329,2
10 46,90 1 972,6 0,0 10,9
11 47,38 2 198,1 425,7 0,0
12 48,59 2 085,2 387,4 0,0
13 47,15 2 194,4 412,6 0,0
14 45,25 2 165,9 214,5 0,0
15 43,00 2 170,0 286,3 0,0
16 43,14 2 126,8 262,5 0,0
17 43,96 2 148,5 365,0 0,0
18 44,20 2 010,6 259,2 0,0
19 51,78 1 562,2 0,0 259,2
20 54,80 1 666,1 0,0 199,3
21 55,21 1 638,8 133,5 0,0
22 55,94 1 804,6 174,8 0,0
23 55,66 1 829,1 0,0 426,6
24 53,70 2 027,4 0,0 740,4
Celkem 49 345,5 2 921,5 9 238,1
SPOT MARKET INDEX -  22.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 46,79 7,18 pokles
PEAK LOAD 46,68 10,92 pokles
OFFPEAK LOAD 46,90 3,16 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 49 345,5
PEAK LOAD 24 134,6
OFFPEAK LOAD 25 210,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)