Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 31.07.2018

Výsledky denního trhu ČR - 31.07.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 51,50 2 197,0 119,2 0,0
2 48,73 2 293,1 0,0 161,6
3 46,68 2 329,9 0,0 264,7
4 44,96 2 395,8 0,0 87,7
5 44,70 2 492,8 0,0 63,5
6 46,80 2 185,3 0,0 2,3
7 54,25 1 768,4 77,3 0,0
8 63,88 2 144,1 171,0 0,0
9 65,11 2 062,5 110,9 0,0
10 63,20 2 255,1 0,0 123,5
11 60,50 2 220,9 0,0 30,4
12 60,60 2 231,6 0,0 30,0
13 58,36 2 305,0 30,0 0,0
14 56,80 2 255,1 31,0 0,0
15 55,33 2 212,4 23,0 0,0
16 56,30 2 141,2 25,0 0,0
17 59,30 2 090,2 120,0 0,0
18 62,50 2 007,0 0,0 23,3
19 64,10 1 987,8 0,0 244,7
20 66,18 1 862,0 0,0 253,3
21 66,00 1 887,6 85,5 0,0
22 64,74 2 297,9 455,9 0,0
23 62,30 2 294,0 616,7 0,0
24 54,50 2 111,1 636,2 0,0
Celkem 52 027,8 2 501,7 1 285,0
SPOT MARKET INDEX -  31.07.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 57,39 4,19 nárůst
PEAK LOAD 60,69 1,40 nárůst
OFFPEAK LOAD 54,09 7,51 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 52 027,8
PEAK LOAD 25 630,8
OFFPEAK LOAD 26 397,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)