Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 05.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 05.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,32 1 619,9 7,7 0,0
2 45,00 1 885,9 0,0 363,6
3 43,93 1 821,6 0,0 275,1
4 43,33 1 727,9 0,0 347,7
5 42,50 1 731,7 0,0 332,4
6 42,29 2 057,5 0,0 578,5
7 42,00 1 938,9 0,0 520,6
8 42,70 1 436,9 0,0 60,2
9 43,96 1 576,8 36,1 0,0
10 43,50 1 769,2 116,7 0,0
11 45,60 1 917,1 115,0 0,0
12 45,40 2 602,3 1 700,0 0,0
13 43,50 2 624,4 1 700,0 0,0
14 41,00 2 606,2 1 700,0 0,0
15 39,00 2 532,5 1 700,0 0,0
16 38,71 2 011,6 115,0 0,0
17 58,65 1 928,1 242,1 0,0
18 48,00 1 763,3 183,0 0,0
19 54,20 2 031,6 291,9 0,0
20 63,10 2 115,3 310,3 0,0
21 65,70 2 365,4 403,3 0,0
22 68,20 2 154,3 362,3 0,0
23 66,50 1 941,7 0,0 55,3
24 58,23 1 629,7 0,0 21,6
Celkem 47 789,8 8 983,4 2 555,0
SPOT MARKET INDEX -  05.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 48,93 9,67 pokles
PEAK LOAD 47,05 14,33 pokles
OFFPEAK LOAD 50,81 4,89 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 47 789,8
PEAK LOAD 25 478,4
OFFPEAK LOAD 22 311,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)