Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 05.08.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 48,93 9,67 pokles 47 789,8 nárůst
PEAK LOAD 47,05 14,33 pokles 25 478,4 nárůst
OFFPEAK LOAD 50,81 4,89 pokles 22 311,4 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,32 1 619,9 7,7 0,0
2 45,00 1 885,9 0,0 363,6
3 43,93 1 821,6 0,0 275,1
4 43,33 1 727,9 0,0 347,7
5 42,50 1 731,7 0,0 332,4
6 42,29 2 057,5 0,0 578,5
7 42,00 1 938,9 0,0 520,6
8 42,70 1 436,9 0,0 60,2
9 43,96 1 576,8 36,1 0,0
10 43,50 1 769,2 116,7 0,0
11 45,60 1 917,1 115,0 0,0
12 45,40 2 602,3 1 700,0 0,0
13 43,50 2 624,4 1 700,0 0,0
14 41,00 2 606,2 1 700,0 0,0
15 39,00 2 532,5 1 700,0 0,0
16 38,71 2 011,6 115,0 0,0
17 58,65 1 928,1 242,1 0,0
18 48,00 1 763,3 183,0 0,0
19 54,20 2 031,6 291,9 0,0
20 63,10 2 115,3 310,3 0,0
21 65,70 2 365,4 403,3 0,0
22 68,20 2 154,3 362,3 0,0
23 66,50 1 941,7 0,0 55,3
24 58,23 1 629,7 0,0 21,6
Celkem 47 789,8 8 983,4 2 555,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)