Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 21.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 21.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 55,80 1 962,3 0,0 54,3
2 53,38 2 204,1 0,0 325,6
3 51,50 2 440,8 0,0 673,5
4 50,81 2 387,6 0,0 600,2
5 51,20 2 303,4 0,0 489,0
6 56,07 1 781,1 0,0 266,8
7 66,20 2 055,3 0,0 104,4
8 74,43 2 511,4 0,0 585,9
9 78,70 2 348,9 0,0 608,1
10 76,80 2 313,9 0,0 469,3
11 73,88 2 270,2 0,0 525,1
12 73,50 2 575,4 1 137,6 0,0
13 78,82 2 635,7 1 217,4 0,0
14 76,00 2 672,3 1 305,3 0,0
15 74,00 2 646,7 1 355,4 0,0
16 76,61 2 543,9 1 295,0 0,0
17 75,40 2 571,7 1 357,7 0,0
18 75,00 2 075,4 0,0 233,5
19 77,70 2 166,0 0,0 324,1
20 79,40 2 147,5 0,0 376,8
21 79,80 2 351,0 67,0 0,0
22 73,82 2 833,6 1 393,8 0,0
23 67,98 1 886,6 43,3 0,0
24 61,90 1 842,4 254,0 0,0
Celkem 55 527,2 9 426,5 5 636,6
SPOT MARKET INDEX -  21.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 69,11 15,05 nárůst
PEAK LOAD 76,32 18,03 nárůst
OFFPEAK LOAD 61,91 11,59 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 55 527,2
PEAK LOAD 28 967,6
OFFPEAK LOAD 26 559,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)