Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 22.08.2018

Výsledky denního trhu ČR - 22.08.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 54,50 2 212,5 452,3 0,0
2 51,08 2 261,1 244,3 0,0
3 50,00 2 434,8 0,0 109,0
4 49,20 2 494,8 0,0 108,0
5 49,13 2 342,0 74,5 0,0
6 51,90 2 129,0 122,1 0,0
7 61,90 2 270,0 456,8 0,0
8 70,70 2 507,9 0,0 292,9
9 72,40 2 140,1 0,0 82,7
10 72,10 2 245,2 39,4 0,0
11 70,01 2 125,4 0,0 64,7
12 73,35 2 255,7 0,0 118,3
13 72,00 2 250,5 0,0 50,4
14 73,87 2 186,9 12,0 0,0
15 72,17 2 215,5 16,0 0,0
16 74,87 2 109,5 0,0 72,8
17 73,00 2 034,3 3,5 0,0
18 73,50 2 135,3 123,0 0,0
19 75,20 2 359,4 31,0 0,0
20 77,30 2 353,2 0,0 26,8
21 77,54 2 522,4 89,5 0,0
22 72,90 2 449,2 16,6 0,0
23 69,00 2 186,5 206,0 0,0
24 61,80 2 132,3 388,0 0,0
Celkem 54 353,5 2 275,0 925,6
SPOT MARKET INDEX -  22.08.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 66,64 3,57 pokles
PEAK LOAD 73,31 3,94 pokles
OFFPEAK LOAD 59,97 3,13 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 54 353,5
PEAK LOAD 26 411,0
OFFPEAK LOAD 27 942,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)