Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 10.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 10.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 50,70 2 037,0 0,0 133,2
2 48,92 2 018,5 0,0 411,1
3 46,90 2 058,5 0,0 268,4
4 45,79 2 312,9 0,0 347,4
5 46,62 2 181,6 0,0 487,3
6 50,55 1 851,4 0,0 210,8
7 64,75 2 590,9 376,6 0,0
8 71,62 2 729,0 312,0 0,0
9 72,46 2 286,6 96,0 0,0
10 69,96 2 312,2 0,0 153,4
11 65,70 2 479,1 116,9 0,0
12 64,10 2 505,1 62,0 0,0
13 61,12 2 431,0 62,0 0,0
14 56,27 2 404,9 62,0 0,0
15 55,44 2 819,1 62,0 0,0
16 56,98 2 551,5 37,0 0,0
17 59,70 2 456,2 37,0 0,0
18 67,11 2 264,3 0,0 378,9
19 71,41 2 394,7 0,0 550,4
20 76,00 2 443,7 144,3 0,0
21 77,90 2 699,6 103,6 0,0
22 71,15 2 319,0 0,0 372,6
23 63,53 2 054,8 0,0 309,2
24 55,35 2 273,8 0,0 571,8
Celkem 56 475,4 1 471,4 4 194,5
SPOT MARKET INDEX -  10.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 61,25 22,57 nárůst
PEAK LOAD 64,69 35,25 nárůst
OFFPEAK LOAD 57,82 10,98 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 56 475,4
PEAK LOAD 29 348,4
OFFPEAK LOAD 27 127,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)