Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 16.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 16.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 54,21 2 193,3 37,0 0,0
2 49,72 2 314,0 0,0 42,7
3 46,43 2 956,9 1 407,5 0,0
4 43,91 3 074,0 1 192,9 0,0
5 42,16 2 977,2 1 138,7 0,0
6 42,98 2 998,7 1 470,0 0,0
7 45,62 2 110,2 136,5 0,0
8 45,70 2 226,4 287,0 0,0
9 46,08 2 365,6 272,0 0,0
10 45,78 2 230,3 222,0 0,0
11 42,00 2 283,7 222,0 0,0
12 40,00 3 203,3 221,0 0,0
13 37,00 3 333,9 221,0 0,0
14 32,50 3 496,0 222,0 0,0
15 28,00 3 459,9 222,0 0,0
16 31,84 2 823,4 247,0 0,0
17 36,70 2 617,2 247,0 0,0
18 46,40 2 159,2 247,0 0,0
19 60,00 2 181,8 247,0 0,0
20 70,00 2 087,6 246,0 0,0
21 69,49 2 305,6 233,0 0,0
22 62,50 1 938,3 158,0 0,0
23 59,39 1 783,4 107,2 0,0
24 51,10 2 032,9 0,0 218,7
Celkem 61 152,8 9 003,8 261,4
SPOT MARKET INDEX -  16.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 47,06 9,98 pokles
PEAK LOAD 43,03 14,98 pokles
OFFPEAK LOAD 51,10 5,30 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 61 152,8
PEAK LOAD 32 241,9
OFFPEAK LOAD 28 910,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)