Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 19.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 19.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 47,40 2 668,6 1 658,9 0,0
2 47,00 2 513,1 1 511,8 0,0
3 46,71 2 616,3 1 151,5 0,0
4 45,12 2 665,0 1 155,8 0,0
5 46,50 2 672,3 1 405,8 0,0
6 50,60 2 617,8 1 569,3 0,0
7 67,50 3 274,7 1 700,0 0,0
8 76,23 3 447,2 1 700,0 0,0
9 77,42 3 349,8 1 700,0 0,0
10 75,00 3 230,4 1 700,0 0,0
11 68,52 3 346,1 1 700,0 0,0
12 63,87 3 179,0 1 700,0 0,0
13 57,08 3 240,3 1 700,0 0,0
14 52,99 3 218,1 1 700,0 0,0
15 51,26 3 425,9 1 700,0 0,0
16 52,63 3 159,6 1 700,0 0,0
17 55,30 3 193,2 1 700,0 0,0
18 66,60 3 065,6 1 700,0 0,0
19 72,60 3 031,7 1 700,0 0,0
20 76,40 3 190,9 1 700,0 0,0
21 77,20 3 196,8 1 677,4 0,0
22 68,70 3 046,8 1 700,0 0,0
23 57,90 2 787,2 1 700,0 0,0
24 48,70 2 685,6 1 700,0 0,0
Celkem 72 822,0 39 030,5 0,0
SPOT MARKET INDEX -  19.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 60,38 10,59 nárůst
PEAK LOAD 64,14 14,54 nárůst
OFFPEAK LOAD 56,63 6,45 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 72 822,0
PEAK LOAD 38 630,6
OFFPEAK LOAD 34 191,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)