Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 20.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 20.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 46,31 2 595,2 1 700,0 0,0
2 44,84 2 092,8 1 371,2 0,0
3 41,98 2 107,3 1 104,3 0,0
4 41,75 2 269,4 1 121,9 0,0
5 43,63 2 295,6 1 316,9 0,0
6 48,74 2 787,9 1 700,0 0,0
7 65,39 3 192,5 1 700,0 0,0
8 75,00 3 423,6 1 689,1 0,0
9 75,50 3 154,4 1 585,1 0,0
10 72,96 2 983,3 1 605,3 0,0
11 66,19 3 261,8 1 700,0 0,0
12 56,52 3 472,3 1 700,0 0,0
13 50,07 3 428,7 1 700,0 0,0
14 48,42 3 403,9 1 700,0 0,0
15 48,07 3 329,9 1 700,0 0,0
16 50,38 3 061,3 1 700,0 0,0
17 52,72 3 175,9 1 700,0 0,0
18 66,15 3 038,8 1 700,0 0,0
19 75,80 3 118,7 1 655,3 0,0
20 80,50 3 459,1 1 677,7 0,0
21 80,99 3 105,4 0,0 89,6
22 69,99 2 928,9 0,0 0,0
23 59,45 3 162,2 1 700,0 0,0
24 52,59 2 852,6 1 633,9 0,0
Celkem 71 701,5 35 160,7 89,6
SPOT MARKET INDEX -  20.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 58,91 2,43 pokles
PEAK LOAD 61,94 3,43 pokles
OFFPEAK LOAD 55,89 1,31 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 71 701,5
PEAK LOAD 38 888,1
OFFPEAK LOAD 32 813,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)