Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 24.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 24.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 14,00 2 910,1 1 672,8 0,0
2 6,44 2 536,6 1 571,1 0,0
3 3,02 2 273,2 1 345,7 0,0
4 2,15 2 345,8 1 385,1 0,0
5 5,00 2 518,3 1 382,8 0,0
6 19,99 2 791,3 1 586,1 0,0
7 49,50 3 274,4 1 331,5 0,0
8 61,00 3 348,9 1 700,0 0,0
9 61,67 3 208,5 1 681,1 0,0
10 53,65 3 034,3 1 700,0 0,0
11 45,50 3 386,4 1 700,0 0,0
12 36,60 3 492,7 1 700,0 0,0
13 34,00 3 096,0 1 700,0 0,0
14 32,52 3 054,5 1 700,0 0,0
15 31,43 3 034,0 1 700,0 0,0
16 34,00 3 017,8 1 700,0 0,0
17 38,49 3 170,4 1 700,0 0,0
18 50,50 2 967,8 1 700,0 0,0
19 60,00 2 918,7 1 700,0 0,0
20 69,35 3 274,4 1 700,0 0,0
21 68,89 2 949,6 1 472,6 0,0
22 62,81 2 964,7 1 658,1 0,0
23 53,50 2 906,7 1 543,6 0,0
24 44,51 2 718,0 1 209,7 0,0
Celkem 71 193,1 38 240,2 0,0
SPOT MARKET INDEX -  24.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 39,11 10,13 pokles
PEAK LOAD 45,64 10,00 pokles
OFFPEAK LOAD 32,57 10,32 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 71 193,1
PEAK LOAD 37 655,5
OFFPEAK LOAD 33 537,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)