Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 26.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 26.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 46,61 2 918,8 93,0 0,0
2 44,80 2 090,9 0,0 144,9
3 41,64 2 187,3 0,0 38,5
4 39,00 2 218,0 0,0 99,9
5 39,69 2 278,6 22,1 0,0
6 46,00 2 686,1 68,0 0,0
7 60,97 2 420,0 0,0 309,9
8 70,29 3 479,8 1 615,9 0,0
9 70,42 3 362,2 1 667,0 0,0
10 63,01 3 148,8 1 700,0 0,0
11 51,55 3 144,3 1 700,0 0,0
12 45,55 3 506,5 1 700,0 0,0
13 42,01 3 218,5 1 700,0 0,0
14 38,65 3 128,1 1 700,0 0,0
15 40,02 3 027,1 1 700,0 0,0
16 43,00 3 182,0 1 700,0 0,0
17 45,38 2 920,4 1 700,0 0,0
18 55,00 3 105,8 1 700,0 0,0
19 65,01 3 344,9 1 700,0 0,0
20 73,00 3 234,8 1 688,0 0,0
21 66,50 3 463,5 1 700,0 0,0
22 56,00 3 228,6 1 700,0 0,0
23 47,30 3 281,5 1 700,0 0,0
24 43,01 2 712,3 1 700,0 0,0
Celkem 71 288,8 28 954,0 593,2
SPOT MARKET INDEX -  26.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 51,43 21,43 pokles
PEAK LOAD 52,72 25,62 pokles
OFFPEAK LOAD 50,15 16,47 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 71 288,8
PEAK LOAD 38 323,4
OFFPEAK LOAD 32 965,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)