Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 20.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 20.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 56,46 2 052,1 0,0 51,3
2 53,30 1 752,8 0,0 81,0
3 50,15 2 208,4 0,0 569,4
4 49,20 2 656,0 0,0 872,3
5 48,73 2 476,2 0,0 756,6
6 49,50 1 960,0 0,0 321,9
7 53,68 1 994,8 0,0 128,4
8 59,93 2 498,7 0,0 16,6
9 66,37 2 623,3 21,4 0,0
10 68,20 2 703,4 40,0 0,0
11 62,77 2 795,1 42,0 0,0
12 58,50 2 825,7 41,0 0,0
13 52,50 2 653,0 43,0 0,0
14 49,00 2 700,5 45,0 0,0
15 48,20 2 720,8 47,0 0,0
16 49,50 2 380,3 32,0 0,0
17 54,31 2 603,0 32,0 0,0
18 62,12 2 558,6 0,0 28,2
19 71,79 2 689,1 30,0 0,0
20 76,44 2 678,9 0,0 0,9
21 65,70 2 768,1 5,0 0,0
22 58,76 2 332,9 0,0 12,9
23 56,00 2 421,8 0,0 355,0
24 49,15 2 420,6 0,0 398,0
Celkem 59 474,1 378,4 3 592,5
SPOT MARKET INDEX -  20.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 57,09 18,49 pokles
PEAK LOAD 59,98 24,41 pokles
OFFPEAK LOAD 54,21 10,72 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 59 474,1
PEAK LOAD 31 931,7
OFFPEAK LOAD 27 542,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)