Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 24.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 24.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 19,56 3 870,9 2 000,0 0,0
2 19,44 3 224,0 2 000,0 0,0
3 17,00 3 077,0 1 888,1 0,0
4 15,97 3 120,4 1 948,2 0,0
5 19,23 3 183,0 2 000,0 0,0
6 19,50 3 394,2 2 000,0 0,0
7 57,59 2 460,2 0,0 0,0
8 66,00 2 663,0 0,0 0,0
9 68,26 2 681,2 0,0 188,1
10 65,12 2 696,1 0,0 96,3
11 56,00 2 559,6 0,0 100,7
12 55,50 2 563,5 0,0 143,1
13 63,00 2 574,3 0,0 170,5
14 62,00 2 555,8 0,0 184,0
15 58,00 2 694,1 0,0 184,4
16 56,34 2 655,3 0,0 208,1
17 61,22 2 645,4 0,0 167,7
18 66,72 2 647,4 0,0 80,1
19 79,89 2 710,8 0,0 2,9
20 79,25 2 763,8 0,0 0,0
21 65,12 2 691,7 0,0 123,9
22 58,85 2 458,7 0,0 31,1
23 50,00 2 414,2 0,0 72,4
24 41,00 2 286,9 0,0 37,0
Celkem 66 591,5 11 836,3 1 790,3
SPOT MARKET INDEX -  24.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 50,86 11,07 pokles
PEAK LOAD 64,28 12,39 pokles
OFFPEAK LOAD 37,44 8,71 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 66 591,5
PEAK LOAD 31 747,3
OFFPEAK LOAD 34 844,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)