Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 21.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 21.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 41,55 2 759,6 297,5 0,0
2 41,92 2 362,9 0,0 34,5
3 41,05 2 174,1 119,2 0,0
4 41,68 2 229,5 131,9 0,0
5 42,00 2 291,2 0,0 93,1
6 44,55 2 322,6 0,0 28,3
7 54,00 3 494,3 1 701,4 0,0
8 65,00 3 609,9 1 850,0 0,0
9 67,86 3 665,8 1 850,0 0,0
10 67,01 3 797,4 1 850,0 0,0
11 65,06 3 717,2 1 850,0 0,0
12 65,51 3 660,9 1 850,0 0,0
13 64,10 3 676,7 1 850,0 0,0
14 66,77 3 585,8 1 850,0 0,0
15 68,70 3 640,1 1 850,0 0,0
16 71,66 3 584,5 1 850,0 0,0
17 75,00 3 614,4 1 850,0 0,0
18 81,49 3 502,7 1 850,0 0,0
19 74,34 3 681,0 1 850,0 0,0
20 70,00 3 698,3 1 850,0 0,0
21 65,73 3 835,4 1 850,0 0,0
22 59,05 3 612,0 1 771,8 0,0
23 53,50 3 499,2 1 552,0 0,0
24 48,33 2 977,2 0,0 515,0
Celkem 78 992,7 31 473,8 670,9
SPOT MARKET INDEX -  21.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 59,83 11,77 nárůst
PEAK LOAD 69,79 6,50 nárůst
OFFPEAK LOAD 49,86 20,09 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 78 992,7
PEAK LOAD 43 824,8
OFFPEAK LOAD 35 167,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)