Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 24.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 24.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 51,90 2 532,3 0,0 90,0
2 51,13 2 752,7 0,0 240,2
3 50,50 2 803,4 0,0 270,1
4 50,00 2 790,6 0,0 270,2
5 48,59 2 828,3 0,0 392,4
6 48,89 2 824,3 0,0 475,6
7 52,50 3 257,3 1 646,3 0,0
8 56,60 3 720,4 1 745,1 0,0
9 63,00 3 276,6 1 851,3 0,0
10 69,10 3 423,0 2 000,0 0,0
11 70,61 3 607,1 2 000,0 0,0
12 72,09 3 574,0 2 000,0 0,0
13 69,27 3 605,1 2 000,0 0,0
14 66,66 3 529,6 2 000,0 0,0
15 64,37 3 406,6 1 932,0 0,0
16 66,50 3 258,9 1 910,9 0,0
17 70,50 3 521,5 1 943,2 0,0
18 72,50 3 295,6 1 837,9 0,0
19 73,70 3 443,0 1 865,7 0,0
20 68,50 3 393,3 1 908,9 0,0
21 62,00 3 717,9 1 781,1 0,0
22 55,01 3 443,0 1 622,0 0,0
23 54,20 2 907,9 0,0 299,9
24 51,50 2 507,5 0,0 337,2
Celkem 77 419,9 30 044,4 2 375,6
SPOT MARKET INDEX -  24.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 60,82 26,79 pokles
PEAK LOAD 68,90 31,56 pokles
OFFPEAK LOAD 52,74 19,45 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 77 419,9
PEAK LOAD 41 334,3
OFFPEAK LOAD 36 085,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)