Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 29.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 29.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 41,37 2 585,5 514,1 0,0
2 41,37 2 677,2 308,5 0,0
3 37,00 2 793,4 301,8 0,0
4 37,70 2 814,4 312,7 0,0
5 39,00 2 359,9 300,8 0,0
6 43,70 2 414,4 312,9 0,0
7 64,00 3 752,1 2 000,0 0,0
8 71,25 3 885,3 1 896,5 0,0
9 68,00 3 841,9 2 000,0 0,0
10 65,00 3 751,8 2 000,0 0,0
11 61,00 3 692,8 2 000,0 0,0
12 52,80 3 662,8 2 000,0 0,0
13 54,00 3 748,9 2 000,0 0,0
14 54,00 3 726,1 2 000,0 0,0
15 64,16 3 697,9 2 000,0 0,0
16 67,50 3 841,9 2 000,0 0,0
17 72,00 3 953,2 2 000,0 0,0
18 70,10 3 883,6 2 000,0 0,0
19 59,00 3 794,1 2 000,0 0,0
20 55,87 3 758,1 2 000,0 0,0
21 57,94 3 780,0 2 000,0 0,0
22 54,00 3 319,3 1 793,7 0,0
23 44,68 2 411,4 0,0 107,8
24 39,60 2 439,3 89,1 0,0
Celkem 80 585,3 33 830,1 107,8
SPOT MARKET INDEX -  29.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 54,79 3,51 pokles
PEAK LOAD 61,95 3,17 pokles
OFFPEAK LOAD 47,63 3,96 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 80 585,3
PEAK LOAD 45 353,1
OFFPEAK LOAD 35 232,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)