Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 02.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 02.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 36,40 2 645,6 494,6 0,0
2 40,90 2 771,2 472,0 0,0
3 42,00 3 080,0 446,9 0,0
4 36,40 3 029,9 442,7 0,0
5 30,80 3 001,0 420,7 0,0
6 36,40 3 067,0 450,0 0,0
7 30,80 2 644,9 0,0 33,9
8 40,27 2 628,6 0,0 125,0
9 42,59 2 248,5 0,0 0,2
10 47,30 2 229,5 0,0 86,4
11 55,47 2 297,9 0,0 193,8
12 57,10 2 300,8 0,0 23,3
13 56,46 2 265,2 0,0 86,2
14 56,00 2 260,9 0,0 37,5
15 57,50 2 280,4 0,0 110,8
16 59,05 2 229,7 0,0 86,6
17 62,20 2 469,0 0,0 284,2
18 55,50 2 475,8 0,0 231,6
19 55,20 2 491,5 0,0 207,8
20 58,00 2 358,4 0,0 82,0
21 49,70 2 258,9 0,0 32,6
22 44,40 2 291,4 0,0 25,1
23 40,01 2 147,4 69,7 0,0
24 34,65 1 969,0 0,0 68,0
Celkem 59 442,5 2 796,6 1 715,0
SPOT MARKET INDEX -  02.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 46,88 15,04 pokles
PEAK LOAD 55,20 10,82 pokles
OFFPEAK LOAD 38,56 20,44 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 59 442,5
PEAK LOAD 27 907,6
OFFPEAK LOAD 31 534,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)