Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 31.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 31.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 42,87 3 097,2 0,0 422,5
2 40,70 3 239,3 0,0 583,4
3 36,92 3 159,1 0,0 579,0
4 32,97 3 207,7 0,0 645,8
5 34,66 3 204,7 0,0 695,1
6 40,55 2 941,4 0,0 410,0
7 42,07 2 918,0 0,0 390,3
8 50,83 2 505,8 0,0 32,7
9 54,00 2 996,8 0,0 638,6
10 56,00 2 891,1 0,0 380,1
11 57,58 3 076,1 0,0 296,5
12 58,02 3 005,1 0,0 270,3
13 58,84 2 932,2 0,0 294,5
14 57,41 2 789,7 0,0 336,7
15 56,18 2 778,5 0,0 232,5
16 57,10 2 861,3 108,7 0,0
17 58,58 3 082,5 282,6 0,0
18 59,20 3 069,1 174,0 0,0
19 58,95 2 902,2 45,1 0,0
20 55,34 2 972,2 0,0 44,1
21 53,40 3 120,7 168,5 0,0
22 49,77 3 169,7 212,7 0,0
23 48,32 2 995,1 118,2 0,0
24 43,00 2 947,0 29,4 0,0
Celkem 71 862,5 1 139,2 6 252,1
SPOT MARKET INDEX -  31.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 50,14 79,43 nárůst
PEAK LOAD 57,27 41,84 nárůst
OFFPEAK LOAD 43,01 177,30 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 71 862,5
PEAK LOAD 35 356,8
OFFPEAK LOAD 36 505,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)