Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 08.01.2019

Výsledky denního trhu ČR - 08.01.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 40,70 2 733,7 1 380,0 0,0
2 41,50 2 620,3 1 244,4 0,0
3 41,00 2 530,3 1 190,1 0,0
4 39,76 2 542,5 1 218,7 0,0
5 37,14 2 712,3 1 380,0 0,0
6 47,01 2 664,8 1 136,4 0,0
7 51,86 2 995,3 1 235,5 0,0
8 66,97 3 380,3 1 280,0 0,0
9 64,00 3 010,8 1 134,8 0,0
10 68,16 3 097,2 1 211,7 0,0
11 66,00 3 023,6 1 154,8 0,0
12 66,38 3 027,6 1 227,8 0,0
13 66,00 3 153,9 1 280,0 0,0
14 65,72 3 125,6 1 280,0 0,0
15 63,90 3 013,2 1 231,3 0,0
16 63,90 3 002,6 1 180,5 0,0
17 69,00 3 137,2 1 373,3 0,0
18 68,00 3 017,9 1 346,1 0,0
19 63,00 2 887,0 1 309,6 0,0
20 62,50 2 937,1 1 379,1 0,0
21 58,61 3 236,6 1 480,0 0,0
22 48,98 3 036,9 1 480,0 0,0
23 45,81 2 925,1 1 480,0 0,0
24 45,00 2 723,8 1 480,0 0,0
Celkem 70 535,6 31 094,1 0,0
SPOT MARKET INDEX -  08.01.2019
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 56,29 8,74 pokles
PEAK LOAD 65,55 8,52 pokles
OFFPEAK LOAD 47,03 9,04 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 70 535,6
PEAK LOAD 36 433,7
OFFPEAK LOAD 34 101,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)