Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 10.01.2019

Výsledky denního trhu ČR - 10.01.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 48,00 3 426,5 1 371,9 0,0
2 48,07 3 456,5 1 244,0 0,0
3 46,00 3 394,6 1 243,8 0,0
4 47,00 3 367,0 1 190,4 0,0
5 48,36 3 263,1 1 015,1 0,0
6 51,70 2 930,9 1 233,5 0,0
7 60,79 3 340,4 1 436,8 0,0
8 72,50 3 673,1 1 355,0 0,0
9 79,00 3 449,7 1 348,5 0,0
10 79,20 3 487,1 1 355,0 0,0
11 77,80 3 599,2 1 287,8 0,0
12 76,70 3 357,0 1 179,7 0,0
13 75,69 3 404,7 1 343,0 0,0
14 75,00 3 435,5 1 355,0 0,0
15 75,11 3 278,6 1 352,5 0,0
16 76,05 3 533,6 1 355,0 0,0
17 78,30 3 862,7 1 548,0 0,0
18 83,80 3 790,0 1 555,0 0,0
19 82,11 3 662,3 1 555,0 0,0
20 78,93 3 589,6 1 555,0 0,0
21 74,73 3 759,7 1 555,0 0,0
22 68,00 3 622,3 1 555,0 0,0
23 62,51 3 046,4 1 297,1 0,0
24 56,10 3 139,5 1 263,4 0,0
Celkem 82 870,0 32 550,5 0,0
SPOT MARKET INDEX -  10.01.2019
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 67,56 17,79 nárůst
PEAK LOAD 78,14 11,77 nárůst
OFFPEAK LOAD 56,98 27,18 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 82 870,0
PEAK LOAD 42 450,0
OFFPEAK LOAD 40 420,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)