Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Trh s nevyužitou flexibilitou - listopad 2019
Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.11.2019 62 854,821 -29 340,648 8 438,029 -18 670,744 0,01 0,90
02.11.2019 44 149,050 -32 276,900 11 863,682 -4 868,264 0,01 0,01
03.11.2019 27 452,184 -77 839,954 26 590,524 -4 340,608 15,00 0,01
04.11.2019 24 931,906 -70 084,294 24 512,311 -2 480,402 30,00 0,01
05.11.2019 37 289,510 -46 209,750 18 882,567 -726,597 1,00 0,01
06.11.2019 34 596,139 -47 098,189 9 935,913 -9 679,799 0,07 0,01
07.11.2019 31 865,903 -42 610,621 9 442,339 -444,667 0,01 0,01
08.11.2019 50 367,081 -38 656,060 7 918,672 -17 676,049 0,01 0,01
09.11.2019 20 641,080 -60 506,249 16 089,217 -1 754,543 1,00 0,01
10.11.2019 29 653,478 -54 603,150 12 656,025 -10 650,930 0,01 0,01
11.11.2019 53 545,646 -34 007,469 7 053,070 -20 049,629 0,01 0,10
12.11.2019 52 934,116 -28 208,428 6 421,797 -9 604,273 0,01 0,01
13.11.2019 57 304,153 -25 868,602 9 132,779 -11 897,774 0,01 0,10
14.11.2019 38 550,741 -37 270,819 7 909,191 -7 470,951 0,01 0,01
15.11.2019 36 323,129 -43 360,315 7 935,908 -10 876,219 0,01 0,01
16.11.2019 36 696,427 -43 840,446 12 310,675 -8 082,461 0,97 0,01
17.11.2019 21 257,086 -72 109,080 19 545,179 -1 008,969 9,00 0,01
18.11.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
19.11.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
20.11.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
21.11.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
22.11.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
23.11.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
24.11.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
25.11.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
26.11.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
27.11.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
28.11.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
29.11.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
30.11.2019 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 17.11.2019

Marginální cena kladné flexibility 9,00   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 19 545,1790   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 17.11.2019

Marginální cena záporné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -1 008,9690   MWh