Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh s nevyužitou flexibilitou

Plynárenský den Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh)
01.09.2022 32 179,471 -28 286,007 467,100 -3 160,919 0,01 0,01
02.09.2022 27 863,170 -31 831,856 8 647,946 -2 387,090 0,01 0,01
03.09.2022 21 881,270 -37 058,210 14 531,041 -651,981 0,97 0,01
04.09.2022 15 187,307 -42 814,501 10 019,506 -41,239 500,00 0,01
05.09.2022 16 052,197 -43 849,997 131,258 -182,582 0,01 0,01
06.09.2022 20 926,086 -37 398,804 10 102,850 -31,253 0,05 0,01
07.09.2022 25 416,901 -35 049,249 6 842,306 -279,589 0,01 0,01
08.09.2022 26 373,491 -33 957,215 6 204,637 -747,648 0,01 0,01
09.09.2022 24 439,380 -34 009,240 14 831,416 -0,077 0,97 0,01
10.09.2022 13 242,591 -46 115,795 11 430,782 -94,351 59,00 0,01
11.09.2022 10 565,867 -48 872,345 9 053,983 -327,249 25,00 0,01
12.09.2022 18 537,677 -42 075,967 8 962,996 -220,198 2,97 0,01
13.09.2022 21 760,616 -38 766,856 9 936,410 -73,743 0,05 0,01
14.09.2022 28 211,743 -32 422,893 6 818,835 -512,115 0,01 0,01
15.09.2022 33 203,214 -25 357,962 1 425,089 -1 159,375 0,01 0,01
16.09.2022 27 410,655 -31 197,001 132,434 -3 101,643 0,01 0,01
17.09.2022 19 241,638 -39 315,624 9 737,239 -384,040 5,00 0,01
18.09.2022 15 102,398 -43 384,920 8 056,723 -361,621 1,00 0,01
19.09.2022 31 380,390 -27 277,358 14 433,693 -1 707,922 5,00 0,01
20.09.2022 40 811,144 -19 991,348 5 380,544 -1 527,669 0,01 0,01
21.09.2022 39 908,651 -20 053,639 1 386,922 -5 273,426 0,01 0,01
22.09.2022 36 944,795 -22 984,111 725,146 -12 601,353 0,01 2,97
23.09.2022 38 385,948 -21 330,274 1 082,610 -13 386,962 0,01 0,97
24.09.2022 34 716,341 -23 564,993 5 350,141 -7 728,608 0,01 0,01
25.09.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
26.09.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
27.09.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
28.09.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
29.09.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
30.09.2022 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Nevyužitá kladná flexibilita – 24.09.2022

Marginální cena kladné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 5 350,1410   MWh

Nevyužitá záporná flexibilita – 24.09.2022

Marginální cena záporné flexibility 0,01   Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -7 728,6080   MWh