Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Registrace

Instalovaný výkon zdrojů registrovaných v systému OTE, a.s. podle druhu zdroje, včetně nepodporovaných zdrojů

Druh zdroje / paliva Zdroje registrované v CS OTE celkem Z toho zdroje uvedené do provozu v roce 2022
Instalovaný výkon (MW) Počet zdrojů Instalovaný výkon (MW) Počet zdrojů
Fotovoltaické elektrárny 2 106,7 29 408 31,3 326
Větrné elektrárny 339,2  226 0,0 0
Biomasa - spalování v procesu S,P 1 868,5  46 0,0 0
Biomasa - spalování čisté biomasy 795,4  88 0,0 0
Bioplynové stanice 323,4  731 0,0 0
Degazační plyn 18,7  12 0,0 0
Důlní plyn 24,4  21 0,0 0
Skládkový a kalový plyn 87,2  196 0,2 1
Ostatní druhotné zdroje 490,9 29 0,0 0
Malé vodní elektrárny do 10 MW 142,9  1 218 0,3 4
Malé vodní elektrárny do 10 MW rekonstruované 214,2  1 130 0,0 0
Vodní elektrárny nad 10 MW 742,8  23 0,0 0
Přečerpávací vodní elektrárny 1 170,0  7 0,0 0
Jaderné elektrárny 4 290,0  10 0,0 0
Tuhý komunální odpad 55,2  5 0,0 0
Ostatní zdroje (KVET, nepodporované zdroje) 8 061,3  1 137 19,9 32
Celkový součet 20 730,7  34 287 51,7 363

Registrované zdroje.xlsx

Stav platný k 31.12.2022