Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Registrace

Instalovaný výkon zdrojů registrovaných v systému OTE, a.s. podle druhu zdroje, včetně nepodporovaných zdrojů

Druh zdroje / paliva Zdroje registrované v CS OTE celkem Z toho zdroje uvedené do provozu v roce 2023
Instalovaný výkon (MW) Počet zdrojů Instalovaný výkon (MW) Počet zdrojů
Fotovoltaické elektrárny 2 211,8 30 289 78,8 939
Větrné elektrárny 344,5 228 4,3 1
Biomasa - spalování v procesu S,P 1 268,5 43 0,0 0
Biomasa - spalování čisté biomasy 795,1 83 0,0 0
Bioplynové stanice 323,5 730 4,4 13
Degazační plyn 18,7  12 0,0 0
Důlní plyn 24,4  21 0,0 0
Skládkový a kalový plyn 85,8 194 0,0 0
Ostatní druhotné zdroje 490,9 29 0,0 0
Malé vodní elektrárny do 10 MW 144,5 1 217 1,1 5
Malé vodní elektrárny do 10 MW rekonstruované 214,4 1 131 0,0 0
Vodní elektrárny nad 10 MW 742,8  23 0,0 0
Přečerpávací vodní elektrárny 1 170,0  7 0,0 0
Jaderné elektrárny 4 290,0  10 0,0 0
Tuhý komunální odpad 55,2  5 0,0 0
Ostatní zdroje (KVET, nepodporované zdroje) 8 684,0 1 170 21,7 45
Celkový součet 20 864,1 35 192 110,3 1 003

Registrované zdroje.xlsx

Stav platný k 31.12.2023