Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Registrace

Instalovaný výkon zdrojů registrovaných v systému OTE, a.s. podle druhu zdroje, včetně nepodporovaných zdrojů

Druh zdroje / paliva Zdroje registrované v CS OTE celkem Z toho zdroje uvedené do provozu v roce 2018
Instalovaný výkon (MW) Počet zdrojů Instalovaný výkon (MW) Počet zdrojů
Fotovoltaické elektrárny 2 082,3 28 522 0,4 17
Větrné elektrárny 308,3 134 0,0 0
Biomasa - spalování v procesu S,P 2074,2 50 0,0 0
Biomasa - spalování čisté biomasy 790,9 97 0,0 0
Bioplynové stanice 320,2 695 0,0 0
Degazační plyn 18,7 12 0,0 0
Důlní plyn 22,4 19 0,0 0
Skládkový a kalový plyn 54,8 172 0,0 0
Ostatní druhotné zdroje 540,9 34 0,0 0
Malé vodní elektrány do 10 MW 167,3 1 297 0,0 2
Malé vodní elektrány do 10 MW rekonstruované 187,1 785 0,0 2
Vodní elektrárny nad 10 MW 742,8 23 0,0 0
Přečerpávací vodní elektrárny 1 170,0 7 0,0 0
Jaderné elektrárny 4 290,0 10 0,0 0
Tuhý komunální odpad 55,2 5 0,0 0
Ostatní zdroje (KVET, podpora decentrální výroby, nepodporované zdroje) 9 259,2 961 8,6 26
Celkový součet 22 084,2 32 823 9,1 47

Stav platný k 30.06.2018

Registrované zdroje.xlsx (73 KB)