Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Registrace

Instalovaný výkon zdrojů registrovaných v systému OTE, a.s. podle druhu zdroje, včetně nepodporovaných zdrojů

Druh zdroje / paliva Zdroje registrované v CS OTE celkem Z toho zdroje uvedené do provozu v roce 2021
Instalovaný výkon (MW) Počet zdrojů Instalovaný výkon (MW) Počet zdrojů
Fotovoltaické elektrárny 2 101,6  29 090 9,6 107
Větrné elektrárny 339,5  229 0,0 0
Biomasa - spalování v procesu S,P 1 879,5  47 0,0 0
Biomasa - spalování čisté biomasy 794,8  89 0,0 0
Bioplynové stanice 322,7  728 0,0 0
Degazační plyn 18,7  12 0,0 0
Důlní plyn 24,4  21 0,0 0
Skládkový a kalový plyn 87,7  191 0,1 1
Ostatní druhotné zdroje 509,5 31 0,0 0
Malé vodní elektrárny do 10 MW 147,7  1 258 1,2 10
Malé vodní elektrárny do 10 MW rekonstruované 209,2  1 066 4,6 57
Vodní elektrárny nad 10 MW 742,8  23 0,0 0
Přečerpávací vodní elektrárny 1 170,0  7 0,0 0
Jaderné elektrárny 4 290,0  10 0,0 0
Tuhý komunální odpad 55,2  5 0,0 0
Ostatní zdroje (KVET, nepodporované zdroje) 7 981,3  1 121 24,1 61
Celkový součet 20 674,5  33 928 39,6 236

Registrované zdroje.xlsx

Stav platný k 31.12.2021