Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Rozdíl výkupní a tržní ceny

Rozdíl výkupní a tržní ceny vyjadřuje rozdíl v Kč/MWh mezi výkupními cenami cenového rozhodnutí a cenami denního trhu pro tržní oblast ČR pro každou obchodní hodinu dne. Ceny denního trhu pro den dodávky D vyjádřené v EUR/MWh jsou přepočteny na Kč/MWh kurzem ČNB platným pro den D – 1, pokud je den D – 1 dnem pracovním. Pokud D – 1 není pracovním dnem, ceny jsou přepočteny kurzem ČNB z posledního pracovního dne předcházejícího dni D – 1.
Popis Soubor ke stažení
Rozdíl výkupní a tržní ceny
Hodinové ceny ZB