Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Poskytnutá podpora

a) Vyúčtovaná podpora v mil. Kč

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vyúčtovaná podpora mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč  mil. Kč  mil. Kč mil. Kč mil. Kč
Obnovitelné zdroje
38 361
41 098
40 752 43 154  43 689   42 475 43 218  40 841
Sluneční 24 601 26 804 25 911 27 002  29 203  29 076 29 147  27 084 
 - sluneční (ZB) 8 252 9 494 10 312 11 071  12 495   13 714 13 419  14 247 
 - sluneční (VC) 16 349 17 310 15 599 15 932  16 707   15 363 15 728  12 837 
Větrná 1 017 1 215 1 100 1 332  1 273   1 344 1 341  1 081 
  - větrná (ZB) 906 1 085 1 019 1 275  1 227  1 328 1 324  1 074 
  - větrná (VC) 111 130 80 57  46   16 17 
Vodní 1 861 1 927 2 057 2 541  1 837   1 965 2 454 2 204 
  - vodní (ZB) 1 702 1 792 1 891 2 390  1 711   1 817 2 270  2 136 
  - vodní (VC) 158 136 166 152  127   148 185  68 
Biomasa 3 331 3 458 3 787 4 115  3 641   3 281 3 278  3 378 
  - biomasa (ZB) 3 225 3 450 3 778 4 107  3 633   3 277 3 267  3 366 
  - biomasa (VC) 106 8 7  0
  - obnovitelná část komunálního odpadu (ZB) 0 0 2  4 10  12 
Bioplyn, důlní plyn, skládkový a kalový plyn 7 551 7 694 7 897 8 163  7 735  6 810 6 999  7 094 
  - bioplynové stanice (ZB) 6 430 6 794 6 973 7 312  6 979   6 176 6 386  6 427 
  - bioplynové stanice (VC) 420 228 181 110  42   18 20  10 
  - skládkový a kalový plyn (ZB) 386 363 427 390  387   352 340  364 
  - skládkový a kalový plyn (VC) 16 12 4  2
  - důlní plyn (ZB) 299 296 312 348  324   263 251  293 
Druhotné zdroje 136 137 150 147 116  100 81  119
 - důlní a degazační plyn 107 112 126 124  93  76  62 96 
 - ostatní druhotné zdroje 29 25 24 24  24   24 19  23 
KVET 1 664 1 899 1 933 1 934 2 124  2 622 1 844  2 017
Decentrální výroba 241 203  -
Teplo z obnovitelných zdrojů 183 171 188 214 199  218 236  265
Podporované zdroje celkem
40 585
43 509 43 023 45 448 46 128   45 416 45 379  43 241 


b) Množství podporované energie v GWh

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Množství podporované energie GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh
Obnovitelné zdroje *
7 912
8 250 
7 966 8 487  8 172 8 393 8 580  8 431
Sluneční 2 092 2 227 2 095 2 156  2 302 2 246 2 182  2 074
 - sluneční (ZB) 733 817 859 900  999 1 093 1 048  1 068
 - sluneční (VC) 1 359 1 410 1 236 1 256  1 303 1 152 1 134  1 006
Větrná 469 563 488 582  600 691 691  594
  - větrná (ZB) 411 498 455 559  580 685 685  589
  - větrná (VC) 59 65 34 23  20 6 5
Vodní 1 043 1 041 1 005 1 200  912 1 064 1 209  1 273
  - vodní (ZB) 949 965 925 1 123  846 991 1 126  1 190
  - vodní (VC) 94 76 80 77  65 73 82  84
Biomasa 1 793 1 873 1 860 1 995  1 840 1 960 2 005  1 993
  - biomasa (ZB) 1 756 1 871 1 856 1988  1 830 1 953 1 986  1 977
  - biomasa (VC) 38 3 3 0 0 0
  - obnovitelná část komunálního odpadu (ZB) 0 0 2 9 7 19  17
Bioplyn, důlní plyn, skládkový a kalový plyn 2 514 2 545 2 518 2 555  2 519 2 432 2 494  2 496
  - bioplynové stanice (ZB) 2 034 2 148 2 129 2 204  2 193 2 124 2 200  2 198
  - bioplynové stanice (VC) 131 71 56 35  14 6 7
  - skládkový a kalový plyn (ZB) 180 165 182 157  159 161 154  152
  - skládkový a kalový plyn (VC) 9 6 2 2 1 1
  - důlní plyn (ZB) 160 154 149 157  151 140 133  139
Druhotné zdroje 768 679 642 632  612 658 519  618
 - důlní a degazační plyn 114 116 114 103  87 116 99  108
 - ostatní druhotné zdroje 654 563 528 529  526 542 420  510
KVET 6 802 7 099 7 530 7 299 7 614 7 107 7 155  7 600
Decentrální výroba 23 503 23 138 - -  - -
Teplo z obnovitelných zdrojů 1 017 948 1 047 1 141  1 021 1 102 1 164  1 282

* Forma podpory: ZB - zelený bonus; VC - výkupní cena

Ke stažení data 2013-2021:  Poskytnutá podpora 2013-2021.xls

 

V podrobnějším rozsahu jsou informace o vyplacené podpoře uvedeny v Roční zprávě o trhu s elektřinou a plynem v ČR, kapitola Podporované zdroje energie a záruky původu.