Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Poskytnutá podpora

a) Vyúčtovaná podpora v mil. Kč

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vyúčtovaná podpora mil. Kč mil. Kč mil. Kč  mil. Kč  mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč
Obnovitelné zdroje
41 098
40 752 43 154  43 689   42 475 43 218  40 841 37 452 
Sluneční 26 804 25 911 27 002  29 203  29 076 29 147  27 084  27 461
 - sluneční (ZB) 9 494 10 312 11 071  12 495   13 714 13 419  14 247  23 059 
 - sluneční (VC) 17 310 15 599 15 932  16 707   15 363 15 728  12 837  4 402 
Větrná 1 215 1 100 1 332  1 273   1 344 1 341  1 081  947 
  - větrná (ZB) 1 085 1 019 1 275  1 227  1 328 1 324  1 074  951 
  - větrná (VC) 130 80 57  46   16 17  -4 
Vodní 1 927 2 057 2 541  1 837   1 965 2 454 2 204  1 193 
  - vodní (ZB) 1 792 1 891 2 390  1 711   1 817 2 270  2 136  1 359 
  - vodní (VC) 136 166 152  127   148 185  68  -166 
Biomasa 3 458 3 787 4 115  3 641   3 281 3 278  3 378  1 920 
  - biomasa (ZB) 3 450 3 778 4 107  3 633   3 277 3 267  3 366  1 918 
  - biomasa (VC) 8 7  0
  - obnovitelná část
komunálního odpadu (ZB)
0 2  4 10  12 
Bioplyn, důlní plyn,
skládkový a kalový plyn
7 694 7 897 8 163  7 735  6 810 6 999  7 094  5 931 
  - bioplynové stanice (ZB) 6 794 6 973 7 312  6 979   6 176 6 386  6 427  5 386 
  - bioplynové stanice (VC) 228 181 110  42   18 20  10 
  - skládkový a kalový plyn (ZB) 363 427 390  387   352 340  364  299 
  - skládkový a kalový plyn (VC) 12 4  2 0
  - důlní plyn (ZB) 296 312 348  324   263 251  293  245 
Druhotné zdroje 137 150 147 116  100 81  119 69 
 - důlní a degazační plyn 112 126 124  93  76  62 96  49 
 - ostatní druhotné zdroje 25 24 24  24   24 19  23  20 
KVET 1 899 1 933 1 934 2 124  2 622 1 844  2 017 1 552 
Decentrální výroba 203  -
Teplo z obnovitelných zdrojů 171 188 214 199  218 236  265 55 
Podporované zdroje celkem
43 509 43 023 45 448 46 128   45 416 45 379  43 241  39 127 


b) Množství podporované energie v GWh

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Množství podporované energie GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh
Obnovitelné zdroje *
8 250 
7 966 8 487  8 172 8 393 8 580  8 431 7 971
Sluneční 2 227 2 095 2 156  2 302 2 246 2 182  2 074 2 186
 - sluneční (ZB) 817 859 900  999 1 093 1 048  1 068 1 710
 - sluneční (VC) 1 410 1 236 1 256  1 303 1 152 1 134  1 006 476
Větrná 563 488 582  600 691 691  594 632
  - větrná (ZB) 498 455 559  580 685 685  589 627
  - větrná (VC) 65 34 23  20 6 5 5
Vodní 1 041 1 005 1 200  912 1 064 1 209  1 273 1 113
  - vodní (ZB) 965 925 1 123  846 991 1 126  1 190 1 045
  - vodní (VC) 76 80 77  65 73 82  84 67
Biomasa 1 873 1 860 1 995  1 840 1 960 2 005  1 993 1 532
  - biomasa (ZB) 1 871 1 856 1988  1 830 1 953 1 986  1 977 1 524
  - biomasa (VC) 3 3 0 0 0 0
  - obnovitelná část komunálního odpadu (ZB) 0 2 9 7 19  17 8
Bioplyn, důlní plyn, skládkový a kalový plyn 2 545 2 518 2 555  2 519 2 432 2 494  2 496 2 508
  - bioplynové stanice (ZB) 2 148 2 129 2 204  2 193 2 124 2 200  2 198 2 220
  - bioplynové stanice (VC) 71 56 35  14 6 7 0
  - skládkový a kalový plyn (ZB) 165 182 157  159 161 154  152 148
  - skládkový a kalový plyn (VC) 6 2 2 1 1 0
  - důlní plyn (ZB) 154 149 157  151 140 133  139 140
Druhotné zdroje 679 642 632  612 658 519  618 546
 - důlní a degazační plyn 116 114 103  87 116 99  108 98
 - ostatní druhotné zdroje 563 528 529  526 542 420  510 449
KVET 7 099 7 530 7 299 7 614 7 107 7 155  7 600 6 982
Decentrální výroba 23 138 - -  - - -
Teplo z obnovitelných zdrojů 948 1 047 1 141  1 021 1 102 1 164  1 282 188

* Forma podpory: ZB - zelený bonus; VC - výkupní cena

Ke stažení data 2013-2022:  Poskytnutá podpora 2013-2022.xls

 

V podrobnějším rozsahu jsou informace o vyplacené podpoře uvedeny v Roční zprávě o trhu s elektřinou a plynem v ČR, kapitola Podporované zdroje energie a záruky původu.