Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Informace zveřejněné na základě § 3a odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb.

Počet a souhrnný výkon pro výrobny v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a provozních podpor zveřejněný dne 15.06.2024 16:50:15.
Zdroje elektřiny
Druh podporovaného zdroje Druh provozní podpory Počet Souhrnný výkon
[MWe]
Maximální souhrnný výkon stanovený nařízením vlády
[MWe]
Podpora elektřiny vyrobené využítím energie vody Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2024 1 0,020 3,000
Podpora elektřiny vyrobené využítím energie vody Výrobny elektřiny modernizované v roce 2023 2 0,030 3,000
Podpora elektřiny vyrobené využítím energie vody Výrobny elektřiny modernizované v roce 2024 1 0,015 3,000
Podpora elektřiny vyrobené využítím energie vody Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2022 4 0,320 3,000
Podpora elektřiny vyrobené využítím energie vody Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2023 6 1,138 3,000
Podpora elektřiny z KVET Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2023 29 10,162 60,000
Podpora elektřiny z KVET Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2024 5 2,030 30,000
Výrobny tepla
Druh podporovaného zdroje Druh provozní podpory Počet Souhrnný výkon
[MWt]
Maximální souhrnný výkon stanovený nařízením vlády
[MWt]
Množství podporovaného tepla dodaného do rozvodného zařízení
[GJ]
Maximální množství podporovaného tepla dodaného do rozvodného zařízení stanovéné nařízením vlády
[GJ]
Podpora tepla vyrobeného využitím biomasy Výrobny tepla uvedené do provozu v roce 2024 - výtopny 1 0,500 130,000
Výrobny biometanu
Druh podporovaného zdroje Druh provozní podpory Počet Souhrnný výkon
[Nm3/rok]
Maximální souhrnný výkon stanovený nařízením vlády
[Nm3/rok]
Podpora biometanu Nové výrobny biometanu uvedené do provozu v roce 2024 1 1 200 000,000 80 000 000,000