Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Poskytnutá podpora 2013-2017

a) Vyúčtovaná podpora v mil. Kč

  2013 2014 2015 2016 2017
Vyúčtovaná podpora mil. Kč mil. Kč mil. Kč  mil. Kč mil. Kč 
Obnovitelné zdroje
34 922
38 361
41 098
40 752 43 154 
Sluneční 23 279 24 601 26 804 25 911 27 002 
 - sluneční (ZB) 6 927 8 252 9 494 10 312 11 071 
 - sluneční (VC) 16 352 16 349 17 310 15 599 15 932 
Větrná 936 1 017 1 215 1 100 1 332 
  - větrná (ZB) 548 906 1 085 1 019 1 275 
  - větrná (VC) 388 111 130 80 57 
Vodní 1 803 1 861 1 927 2 057 2 541 
  - vodní (ZB) 1 661 1 702 1 792 1 891 2 390 
  - vodní (VC) 142 158 136 166 152 
Biomasa 2 490 3 331 3 458 3 787 4 115 
  - biomasa (ZB) 2 361 3 225 3 450 3 778 4 107 
  - biomasa (VC) 90 106 8 7
  - obnovitelná část komunálního odpadu (ZB) 39 0 0 2
Bioplyn, důlní plyn, skládkový a kalový plyn 6 413 7 551 7 694 7 897 8 163 
  - bioplynové stanice (ZB) 5 296 6 430 6 794 6 973 7 312 
  - bioplynové stanice (VC) 493 420 228 181 110 
  - skládkový a kalový plyn (ZB) 347 386 363 427 390 
  - skládkový a kalový plyn (VC) 14 16 12 4
  - důlní plyn (ZB) 264 299 296 312 348 
Druhotné zdroje 126 136 137 150 147 
 - důlní a degazační plyn 99 107 112 126 124 
 - ostatní druhotné zdroje 27 29 25 24 24 
KVET 1 970 1 664 1 899 1 933 1 934 
Decentrální výroba 310 241 203
Teplo z obnovitelných zdrojů 129 183 171 188 214 
Podporované zdroje celkem
37 458
40 585
43 509 43 023 45 448


b) Množství podporované energie v GWh

  2013 2014 2015 2016 2017
Množství podporované energie GWh GWh GWh  GWh  GWh
Obnovitelné zdroje *
7 494
7 912
8 250 
7 966 8 487 
Sluneční 2 012 2 092 2 227 2 095 2 156 
 - sluneční (ZB) 616 733 817 859 900 
 - sluneční (VC) 1 396 1 359 1 410 1 236 1 256 
Větrná 473 469 563 488 582 
  - větrná (ZB) 264 411 498 455 559 
  - větrná (VC) 209 59 65 34 23 
Vodní 1 216 1 043 1 041 1 005 1 200 
  - vodní (ZB) 1 112 949 965 925 1 123 
  - vodní (VC) 104 94 76 80 77 
Biomasa 1 545 1 793 1 873 1 860 1 995 
  - biomasa (ZB) 1 455 1 756 1 871 1 856 1988 
  - biomasa (VC) 32 38 3 3
  - obnovitelná část komunálního odpadu (ZB) 58 0 0 2
Bioplyn, důlní plyn, skládkový a kalový plyn 2 248 2 514 2 545 2 518 2 555 
  - bioplynové stanice (ZB) 1 745 2 034 2 148 2 129 2 204 
  - bioplynové stanice (VC) 156 131 71 56 35 
  - skládkový a kalový plyn (ZB) 177 180 165 182 157 
  - skládkový a kalový plyn (VC) 8 9 6 2
  - důlní plyn (ZB) 162 160 154 149 157 
Druhotné zdroje 712 768 679 642 632 
 - důlní a degazační plyn 113 114 116 114 103 
 - ostatní druhotné zdroje 599 654 563 528 529 
KVET 8 387 6 802 7 099 7 530 7 299 
Decentrální výroba 24 410 23 503 23 138
Teplo z obnovitelných zdrojů 714 1 017 948 1 047 1 141 

* Forma podpory: ZB - zelený bonus; VC - výkupní cena

 

V podrobnějším rozsahu jsou informace o vyplacené podpoře uvedeny v Roční zprávě o trhu s elektřinou a plynem v ČR, kapitola Podporované zdroje energie a záruky původu.