Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Informace VDT/VT

03.10.2019 Informace k webináři a k testování v souvislosti s připravovaným propojením vnitrodenního trhu (SIDC)

Rádi bychom Vás znovu pozvali na školení pro účastníky trhu, které bude zaměřeno na prezentaci změn v obchodní platformě OTE-COM souvisejících s propojením vnitrodenního trhu. Školení účastníků trhu proběhne dne 8. 10. 2019 (13:00 – 16:00) formou webináře prostřednictvím online aplikace Join.me dostupné na https://www.join.me.

Dne 7. 10. 2019 od 13:00 do 14:00 bude možné otestovat připojení k aplikaci Join.me – je možné si aplikaci z výše uvedené adresy nainstalovat nebo využít telefonní bránu a webový odkaz. Přístupové údaje jak na testovací seanci, tak i na školení (webový odkaz a údaje pro audio připojení – tel. číslo/VOIP) budou distribuovány nejpozději hodinu před začátkem testu/ školení.

Prezentaci pro školení účastníků trhu naleznete zde.

Dále si Vám také dovolujeme oznámit, že testování nových funkcionalit aplikace OTE-COM (a související automatické komunikace) bude umožněno od 9. 10. 2019 s využitím testovací aplikace OTE-COM dostupné na testovacím prostředí Sandbox nebo s využítím prostředků automatické komunikace na stejném prostředí. Prosím prověřte si, že disponujete příslušnými přístupovými prostředky. V opačném případě nás kontaktujte na níže uvedené emailové adrese.

Společné organizované testování s účastníky trhu v rámci SIDC bude probíhat v pracovních dnech od 21. 10. 2019 do 25. 10. 2019. Přesný plán testování bude komunikován detailněji v dostatečném předstihu před zahájením testování.

Případné dotazy můžete zasílat na emailovou adresu Market@ote-cr.cz.

 


10.09.2019 Informace o školení pro účastníky trhu, zaměřené na změny v OTE-COM v souvislosti s připravovaným propojením vnitrodenního trhu (SIDC)

V souvislosti s plánovaným propojením vnitrodenních trhů České republiky, Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovinska k jednotnému propojenému vnitrodennímu trhu s elektřinou (SIDC) si Vás dovolujeme informovat o školení pro účastníky trhu, které bude zaměřeno na prezentaci změn v obchodní platformě OTE-COM souvisejících s propojením vnitrodenního trhu.

Školení účastníků trhu proběhne dne 8. 10. 2019 (13:00 – 16:00) formou webináře prostřednictvím online aplikace Join.me a bude zaměřeno na seznámení se se změnami v obchodovací platformě OTE-COM, jejími novými funkcionalitami a dopady do ostatních částí systému OTE. Bližší údaje budou distribuovány na emailové adresy registrované k jednotlivým účastníkům trhu v CS OTE.

Školení proběhne pouze v českém jazyce, materiály prezentované na školení budou dostupné v českém a anglickém jazyce.

Na webových stránkách společnosti OTE již byla zveřejněna také úvodní prezentace, která podává základní přehled změn a nových funkcionalit obchodního modulu OTE-COM, včetně informací o předběžném harmonogramu implementace, změnách v automatické komunikaci a testování systému s účastníky trhu.02.09.2019 Základní informace k říjnovému testování v souvislosti s připravovaným propojením vnitrodenního trhu (SIDC)

V souvislosti s plánovaným propojením vnitrodenních trhů České republiky, Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovinska k jednotnému propojenému vnitrodennímu trhu s elektřinou (SIDC) si Vás dovolujeme informovat o plánovaném testování v říjnu 2019.

Přiložená prezentace podává základní informace o testování s účastníky trhu, a také jeho předběžný harmonogram.07.08.2019 Informace o změnách v OTE-COM v souvislosti s připravovaným propojením vnitrodenního trhu (SIDC)

V souvislosti s plánovaným propojením vnitrodenních trhů České republiky, Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovinska k jednotnému propojenému vnitrodennímu trhu s elektřinou (SIDC) si Vás dovolujeme informovat o plánovaných modifikacích v obchodní platformě OTE-COM.

Úvodní prezentace, na níž bude navazovat detailnější školení pro účastníky trhu, podává základní přehled změn a nových funkcionalit obchodního modulu OTE-COM, včetně informací o předběžném harmonogramu implementace a testování systému s účastníky trhu.

Pro účely přípravy k testování přikládáme také specifikaci rozhraní pro automatickou komunikaci a formáty zpráv automatické komunikace. Informace o účastnickém testování bude poskytnuta v dostatečném předstihu.08.01.2018 Aplikace OTE-COM pro obchodování na VDT/VT (PDF, 1,50 MB)27.09.2016 Článek Pro Energy Obchodování na inovovaných platformách vnitrodenního trhu (PDF, 370 MB)