Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Novinky roku 2013

Vážení výrobci, z důvodu velké vytíženosti bude zákaznická linka v provozu také v sobotu 11. ledna 2014, ve standardní pracovní době od 8:30 do 16:30. Pokud tedy budete mít jakýkoliv problém nebo dotaz, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 296 579 330 či e-mailu poze@ote-cr.cz.

Zúčtování zeleného bonusu a podpory decentrální výroby začne až v pondělí 13. ledna 2014 ráno. Během víkendu tedy stále můžete zadávat výkazy, které budou zahrnuty do aktuálního zúčtování.

 

  • 18.11.2013


Kontrola kontaktních údajů


Prosíme všechny výrobce, aby si zkontrolovali platnost a správnost kontaktních údajů v CS OTE!

Postupujte následovně: v sekci Registrace -> Kmenová data -> zelené plus u Seznamu osob -> kliknout na jméno osoby. V případě potřeby můžete některý z údajů opravit po kliknutí na miniaturku Editovat a podepsání změny certifikátem.

 

  • 1. 11. 2013


Důležité! Změna formy podpory pro rok 2014


Právo na změnu formy podpory má každý výrobce vždy k 1. lednu následujícího roku (podle ustanovení §8 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb). Tuto změnu je nutné zadat do 30. listopadu 2013 přes portál CS OTE následovně:

POZE -> Nárok na podporu -> Hledat -> kliknete na řádek se zdrojem, kde chcete změnit formu podpory, poté na miniaturku Editovat a v sekci Druh podpory na tlačítko Nový. Zde vyberete nově požadovanou podporu, která musí být v povolené kombinaci. Datum od 1. 1. 2014 bude automaticky předvyplněno. Jakmile změny v Druhu podpory i v nároku uložíte, na e-mail vám přijde potvrzující opis.

Pokud nebudete chtít zvolenou formu podpory měnit, nemusíte stávající nárok nijak aktualizovat.

Zdroje uplatňující podporu KVET si do 30. 11. 2013 mohou také zvolit tarif provozních hodin na následující rok, případně způsob výpočtu ÚPE (úspora primární energie) – měsíční či roční. Pro zdroje s instalovaným výkonem do 1 MW musí být pro uplatnění podpory z KVET parametr ÚPE kladný, pro zdroje s instalovaným výkonem nad 1 MW větší nebo roven 10%. Na základě zvoleného výběru se bude předchozí požadavek vyhodnocovat buď měsíčně, nebo ročně. V těchto termínech bude následně i zúčtována podpora na elektřinu KVET – buď po každém měsíci, nebo při ročním vyhodnocení ÚPE až v následujícím roce po zadání výkazů za všechny měsíce.

 

  • 1. 8. 2013


Změna statistik a výkazů Energetického regulačního úřadu


Na základě tiskové zprávy ERÚ ze dne 1. 8. 2013 bychom chtěli výrobce upozornit na chystané změny ve statistických výkazech platné od 1. 1. 2014. Hlavní body navazující na problematiku výrobců POZE jsou tyto:

  • V případě MVE, VTE a FVE odpadá od 1. 1. 2014 povinnost zasílat na ERÚ statistické výkazy - data budou pro účely statistik automaticky přebírána ze systému CS OTE.
  • U palivových zdrojů zůstává povinnost vykazování na ERÚ zachována, dochází však ke změně struktury výkazů a též se mění jejich forma.


Celou tiskovou zprávu naleznete na webových stránkách ERU.