Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Novinky roku 2015

Informace pro výrobce z podporovaných zdrojů

  • 20.10.2015

Vážení výrobci,

aby vám bylo umožněno zadávání měsíčních výkazů, je nutné v portálu CS OTE v nároku na podporu vyplnit položky „ Investiční náklady“, dále „Investiční podpora od 1.1.2013“ a „Investiční podpora celkem“ (i v případě, že nebyla přidělena, resp. její výše byla nulová). Investiční podporou od 1.1.2013 se rozumí nevratná investiční podpora udělená výrobnímu zdroji z veřejných prostředků s datem nabytí právní moci rozhodnutí o jejím poskytnutí po 1.1.2013 včetně.

Povinnost vyplnit zmiňované položky je v souladu s vyhláškou s 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie a cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu, kterými se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.


Postup v CS OTE:

POZE -> Nárok na podporu/registrace zdroje -> Hledat -> jednou levým tlačítkem kliknout na nárok zdroje, kterého se úprava týká -> miniatura Editovat -> záložka Výrobní zdroj -> doplnit v Kč výši Investičních nákladů, Investiční podpory od 1.1.2013 a Investiční podpory celkem.

Před uložením a podepsáním změn na nároku si zkontrolujte, že máte vyplněný také Název zdroje
ve stejné rubrice (např. podle názvu v licenci na výrobu elektřiny). Doplňte, pokud není vyplněno.

GRAFICKÉ SCHÉMA JAK POSTUPOVAT PŘI VYPLNĚNÍ INVESTIČNÍ PODPORY
Postup vyplnění investiční podpory.jpg (410 KB)

V případě dotazů nebo problémů při evidenci nás kontaktujte na zákaznické lince 296 579 330 nebo e-mailu poze@ote-cr.cz.

 

Manuál nastavení prohlížeče Internet Explorer 11 ve Windows 10 

  • 6.8.2015

Nastavení IE11 ve Win10.pdf (766 KB)

 

Informace pro výrobce se zdroji uvedenými do provozu po 1. 1. 2013

  • 27.5.2015


Vážení výrobci, aby vám bylo umožněno zadávání měsíčních výkazů v případě zdrojů uvedených do provozu po 1. lednu 2013, je nutné v CS OTE v nároku na podporu vyplnit položky Investiční náklady a Investiční podpora (i v případě, že byla její výše nulová). Investiční podporou se rozumí nevratná investiční podpora udělená výrobnímu zdroji z veřejných prostředků s datem nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí po 1. 1. 2013 včetně. Tato změna je v souladu s vyhláškou č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška) a cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu, kterými se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Úpravu nároku na podporu provedete v CS OTE následovně: v POZE -> Nárok na podporu/registrace zdroje -> Hledat -> jednou levým tlačítkem kliknout na nárok zdroje, kterého se toto týká -> miniatura Editovat -> záložka Výrobní zdroj -> doplnit v Kč výši Investičních nákladů a Investiční podpory. Před uložením a podepsáním změn na nároku musíte mít vyplněný také Název zdroje tamtéž (např. dle licence na výrobu elektřiny).

Postup vyplnění investiční podpory.jpg (410 KB)

Pokud budete mít nějaký dotaz nebo budete s úpravou potřebovat pomoci, kontaktujte nás na zákaznické lince 296 579 330 nebo e-mailu poze@ote-cr.cz.

 

Prodloužení lhůty pro zadávání výkazů do 12.5.2015

  • 4.5.2015


S ohledem na krátkou kalendářní lhůtu pro zadání měsíčních výkazů o vyrobené elektřině, v souvislosti s předávanými daty od provozovatelů distribučních společností za měsíc duben, bude tato lhůta výjimečně prodloužena do úterý 12. května včetně.
 

 

Kontakt na odbor Správa podporovaných zdrojů energie

     Emailové dotazy
Odbor Správa podporovaných zdrojů energie poze@ote-cr.cz
Telefonní kontakt  
Helpdesk Odboru Správa podporovaných zdrojů energie 296 579 330