Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Novinky roku 2017

Změna formy podpory pro rok 2018

 • 10.11.2017 

Právo na změnu formy podpory má každý výrobce vždy k 1. lednu následujícího roku (podle ustanovení §8 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb). Tuto změnu je nutné zadat do 30. listopadu 2017 přes portál CS OTE následovně:

POZE -> Nárok na podporu -> Hledat -> kliknete na řádek se zdrojem, kde chcete změnit formu podpory, poté na miniaturku Editovat a v sekci Druh podpory na tlačítko Změna podpory. Zde vyberete nově požadovanou podporu, která musí být v povolené kombinaci. Není tedy např. možné vybírat z nabídky decentrální výrobu, která byla zrušena od roku 2016. Datum od 1. 1. 2018 bude automaticky předvyplněno. Jakmile změny v sekci Druh podpory uložíte, na e-mail vám přijde potvrzující opis.

 

 

Zadávat výkaz přímo a nepřepisovat údaje z papíru do počítače? Využijte naši novou mobilní aplikaci!

 • 6.11.2017

Připravili jsme pro vás novou mobilní aplikaci OTE POZE pro chytré telefony a tablety, která umožňuje odkudkoliv komunikovat se systémem operátora trhu.

 

Pro koho je aplikace?

Aplikace OTE POZE je určena pro výrobce - držitele licence na výrobu elektřiny, kteří zadávají měsíční data do systému operátora trhu, a kteří používají chytré telefony a tablety s operačními systémy Android a iOS (iPhone). Použití aplikace je omezeno na malé fotovoltaické elektrárny do 10 kW.

 

Co nová aplikace dokáže?

Aplikace OTE POZE umožňuje zadávání, editaci a odesílání výkazů o vyrobené a spotřebované elektřině, a umožňuje sledování stavu jejich zpracování v systému OTE. Nabízí funkce stahování a prohlížení vystavených účetních dokladů o výplatě podpory ve formátu PDF. Samozřejmostí je zasílání důležitých novinek a informování o změnách v systému OTE.

 

Jak to celé funguje?

Uživatel si nainstaluje potřebnou aplikaci na příslušné distribuční platformě mobilních aplikací: Google Play nebo App Store. Dalším krokem je aktivace aplikace pro bezpečné spojení se systémem OTE. Všechny kroky názorně popisuje webová stránka věnovaná mobilní aplikaci.

 

 

Prodloužení lhůty pro zadávání výkazů do 12.7.2017

 • 23.06.2017 

S ohledem na krátkou kalendářní lhůtu pro zadání měsíčních výkazů o vyrobené elektřině, v souvislosti s předávanými daty od provozovatelů distribučních společností za měsíc červen, je tato lhůta výjimečně prodloužena do středy 12. července včetně.

 

 

UPOZORNĚNÍ: Změna v přístupu do CS OTE a registraci podpisových certifikátů již od 29. 6. 2017

 • 21.06.2017 

Operátor trhu upozorňuje na změnu týkající se přístupu do portálu CS OTE (https://portal.ote-cr.cz/) prostřednictvím webového rozhraní od 29. 6. 2017 (16:00).
Jedná se o již dříve oznámenou a připravovanou změnu v registraci a používání podpisových certifikátů vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS) a zákona č. 297/2016, o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce (více informací naleznete zde).

Od 29. 6. 2017 v 16:00 bude přístup do CS OTE prostřednictvím webového rozhraní (https://portal.ote-cr.cz/) nově umožněn pouze elektronickým podpisem, kterým uživatel potvrdí své přihlášení do CS OTE. Změna přináší zjednodušení pro uživatele, kteří používali dva typy certifikátů pro přístup (komerční certifikát vč. OTECA) a pro elektronický podpis (kvalifikovaný certifikát).

Po přechodné období do 30. 9. 2017 bude pro přístup do webového rozhraní a pro elektronický podpis umožněno:

 • používat kvalifikované certifikáty,
 • používat původní certifikáty (komerční certifikáty a OTECA certifikáty)


Od 29. 6. 2017 (16:00) budou uživatelé CS OTE moci registrovat v systému CS OTE pro elektronický podpis pouze kvalifikované certifikáty. Registrace komerčních certifikátů k provedení elektronického podpisu v CS OTE již nebude možná. Od 1. 10. 2017 bude uživatel CS OTE moci pro přístup do webového prostředí CS OTE používat pouze kvalifikované certifikáty.

Plánovaná změna se netýká uživatelů, kteří již pro komunikaci s webovým prostředím CS OTE kvalifikovaný certifikát používají.

Doporučujeme uživatelům CS OTE zkontrolovat používané certifikáty dle manuálů umístěných na veřejných stránkách OTE – zde.
Aktualizovaný seznam podporovaných certifikačních autorit, který naleznete zde.

 

 

 

Informace o provozu telefonní linky help desk ve dnech 1. 6. - 2. 6. 2017

 • 23.05.2017 

Vážení výrobci,
rádi bychom Vás upozornili, že ve dnech od 1. 6. do 2.6. 2017 bude telefonní linka help desk z technických důvodů mimo provoz. Je možné zaslat dotaz prostřednictvím e-mailové schránky poze@ote-cr.cz.

Děkujeme za pochopení

 

 

Vydávání záruk původu pro výrobce KVET za rok 2017

 • 18.05.2017  

V systému Evidence záruk původu, který je součástí systému CS OTE, jsou vydávány záruky původu na základě podané žádosti od výrobce. Tyto záruky původu se vztahují vždy ke konkrétnímu období a objemu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Žádat o záruky původu za dané období je možné vždy po provedení závěrečného měsíčního vyúčtování (tj. pro období výroby za měsíc leden 2017 je možné podávat žádosti o vydání záruk původu od 1. května 2017).

Z technických důvodů neumožňuje CS OTE v současné době vydávat záruky původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro výrobny uvedené do provozu v období od 1. 1. 2013 do 31.12. 2015. Toto omezení v CS OTE je dočasné, odstranění technického problému je plánováno na červen 2017. Přesné datum obnovení vydávání záruk původu pro výše uvedené výrobny bude upřesněno v průběhu května 2017.


Issue of the GO from high-efficiency cogeneration for electricity and heat for year 2017


The guarantees of origin are issued based on the producer´s request in the system EZP, which is part of the system CS OTE. The guarantees of origin are relevant to the specific period and volume of the electricity production from renewable sources. Requesting the guarantees of origin for the given period is possible after the final monthly statement (i.e. for the January 2017 production period, the requests for the guarantees of origin may be sent from May 1st 2017).

Due to technical reasons, the system CS OTE currently doesn´t allow the issuance of guarantees of origin from high-efficiency cogeneration for electricity and heat for plants put into operation from January 1st 2013 to December 31st 2015. This limitation in the system CS OTE is temporary. The elimination of the technical problem is planned for June 2017. The exact date of the renewal of the issuance of guarantees of origin for the above mentioned plants will be specified during May 2017. 

 

 • 09.05.2017 

Vážení výrobci,

upozorňujeme, že u elektronických podpisů vystavených na USB tokenu nebo čipové kartě není možné exportovat soukromý klíč, tj. soubor s koncovkou .PFX, nebo .P12, který je klíčový pro používání lokálního uložiště certifikátů. Z tohoto důvodu, u takto vystavených elektronických podpisů, radíme použít pro správu portálu OTE prohlížeč Internet Explorer, který funguje za podpory podpisového balíčku OtePortalPki.exe.

 

 

DŮLEŽITÉ! Změna v certifikátech - přechod na kvalifikované certifikáty v CS OTE

 • 05.04.2017 

Od 1. 10. 2017 bude umožněno pro elektronický podpis a přístup do webového prostředí CS OTE použít pouze kvalifikovaný certifikát. Od 1. 7. 2017 bude možné registrovat pro přístup do webového prostředí CS OTE a elektronické podepisování pouze kvalifikované certifikáty. Uživatelům CS OTE bude umožněno ve webovém prostředí CS OTE používat původní certifikáty (komerční certifikáty vč. OTECA) do 30. 9. 2017.

Změna přístupu vychází z nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS) a zákona č. 297/2016, o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce.

Plánovaná změna se netýká uživatelů, kteří již pro komunikaci do webového prostředí CS OTE kvalifikovaný certifikát používají.

Bližší informace týkající se změny přístupu a podepisování v systému CS OTE, včetně návodu jak postupovat při výměně certifikátů v CS OTE:

Manuál pro výrobce.pdf (833 KB) 

 

 • 22.02.2017 

Vážení výrobci,
na základě vašich podnětů a návrhů byla v systému CS OTE nasazena aktualizovaná verze rozhraní pro zadávání reklamací.