Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Registrace nepodporovaného výrobního zdroje - elektřina

Výrobce, který se úspěšně zaregistroval v systému operátora trhu  zaeviduje údaje o výrobním zdroji elektřiny.

Videomanuál nepodporovaného výrobního zdroje

 

Pokud výrobna elektřiny sestává z více výrobních zdrojů elektřiny, výrobce zaeviduje v systému operátora trhu údaje  jednotlivě pro každý výrobní zdroj elektřiny.

Pro registraci zdroje se výrobce nejprve přihlásí na stránky OTE pod svým certifikátem a v záložce POZE vybere položku Nárok na podporu/registrace zdroje, kterou se dostane na stránku sloužící pro registraci nároku na podporu/zdroje.

Registrace podporovaného výrobního zdroje.png


Po kliknutí na tlačítko pro nový nárok na podporu/novou registraci zdroje se stránka rozšířila o formulář pro zdroj. Tento formulář má několik oddílů, které je potřeba vyplnit.

Registrace podporovaného výrobního zdroje   

 

1) Společnost

Oddíl společnost se vyplňuje automaticky podle dat, které jsou uloženy v systému OTE (není třeba vyplňovat):

Název společnosti – jméno společnosti, pro kterou se registruje nárok na podporu/zdroj.

Licence – číslo licence na výrobu elektřiny udělené ERÚ

– identifikační číslo osoby

EAN Výrobce – je unikátní 13ti místný číselný kód, který začíná číselnou kombinací 8591824, a který přiděluje OTE a používá jej pro identifikaci v systému.

 

2) Data podpory / registrace

Oddíl registrace se vyplní automaticky po uložení žádosti.

ID žádosti – je unikátní číslo, pod kterým bude výrobní zdroj registrován a bude dohledatelný.

Status – je fáze žádosti, ve které se právě žádost nachází. Může nabývat hodnot:

  • Návrh – status při vytvoření nové žádosti
  • Ke schválení PDS – status, při kterém se odešle žádost ke schválení distributorovi
  • Ověřeno – status, při kterém je žádost již ověřena a schválená distributorem
  • Schváleno – status, při kterém je žádost schválena a připravena pro zadávání měsíčních výkazů a zasílání podpory. 

 

3) Výrobní zdroj

Tento oddíl formuláře obsahuje informace o výrobním zdroji, které musí výrobce vyplnit.

Název zdroje – povinný údaj.

ID výrobny – unikátní označení výrobny, přiřazené od ERÚ. Při odeslání žádosti na schválení distributorem je nutné mít tento údaj vyplněn podle licence.

ID výrobního zdroje – unikátní označení výrobního zdroje, přiřazené od ERÚ. Při odeslání žádosti na schválení distributorem je nutné mít tento údaj vyplněn podle licence.

Inst. výkon zdroje (MW) – povinná hodnota výkonu v MW. Podle velikosti výkonu se omezují možnosti výběru forem podpory.

Druh zdroje – povinný údaj, který je potřeba vyplnit podle licence.

EAN OPM (výrobní) – unikátní 18ti místný číselný EAN kód, který začíná číselnou kombinací 8591824, také nazývaný ID OPM, který je přiřazený distributorem pro každé odběrné nebo předávací místo. Povinný údaj.

Způsob připojení – povinný údaj, kterým se rozlišuje způsob připojení výrobny do sítě.

Výkaz za OPM – na jedno ID OPM může být připojeno více výrobních zdrojů, ale právě jeden výrobní zdroj bude podávat výkaz za OPM, ten se musí zaregistrovat jako první a musí mít nastavenou tuto položku na „ANO“ a zbylé zdroje na „NE“.

Napěťová hladina – povinný údaj

Id sítě – needitovatelný údaj, který slouží PDS pro identifikaci sítě, do které je zdroj zařazen. Položka je automaticky doplněna po uložení dat

EAN Výrobny – vyplněno z databáze ERÚ licencí

Pozorovatel – nepovinný údaj, název bankovního pozorovatele, který bude mít přístup na data výrobce pro prohlížení.

 

4) Druh podpory

Forma podpory OZE/DZ : Bez podpory

Požadované datum od – Toto datum nesmí být zadáno do minulosti.


5) Investiční náklady

- investiční náklady na pořízení zdroje.

 

6) Investiční podpora

- Investiční podpora získaná pro pořízení zdroje.

 

7) Adresa výrobny

V této části formuláře se vyplňují informace o umístění zdroje. Pokud zdroj není postavený na žádné konkrétní adrese, vyplní se Katastrální úřad a číslo parcely, na kterém je zdroj umístěn.

 

8) Termíny

Část formuláře s daty k výrobnímu zdroji.

Datum prvního paralelního připojení – povinný údaj. Jedná se o datum připojení zdroje k distribuční nebo přenosové síti.

Datum instalace měřidla – povinný údaj. Datum instalace elektroměru provozovatele distribuční soustavy.

Po vyplnění všech povinných údajů ve formuláři, je možné žádost uložit. Pokud byly všechny hodnoty správně vyplněny, žádost se uloží do systému OZE ve stavu Návrh. Následně ji výrobce může odeslat ke schválení distributorovi, který potvrdí zadané údaje. To se provede v editaci žádosti (ikonka tužky), pokud se Status nastaví na „Ke schválení PDS“ a žádost se uloží. Distributor může žádost vrátit k úpravě hodnot nebo ji schválit. Po schválení žádosti distributorem, výrobce již nemusí dále zasahovat do žádosti a systém OZE žádost dále zpracuje automaticky.