Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Registrace výrobce

Pro úspěšné získání podpory na základě zákona č. 165/2012 Sb. případně pro splnění povinnosti výrobce podle ustanovení §15 vyhlášky č. 408/2015 Sb. (pravidla trhu s elektřinou) je potřeba uskutečnit několik kroků:

 

1. Zřízení bezpečnostního certifikátu

Prvním krokem před samotnou registrací je zřízení certifikátu, kterým je na základě vyhlášky č. 09/2016 Sb., §3 nutné elektronicky podepsat registrační formulář. Bez tohoto certifikátu není výrobci umožněn přístup do CS OTE a nebude tedy ani možné zadávat měsíční výkazy, které jsou nezbytné pro vyplácení podpory z obnovitelných zdrojů a splnění povinnosti dle ustanovení §15 vyhlášky č. 408/2015 Sb..

Pro zřízení bezpečnostního certifikátu je možné využít První certifikační autority, a. s. (I.CA), certifikační autority PostSignum či eIdentity. Registrace je možná s certifikátem:

 
a) s identifikačním číslem shodným s IČ uvedeným na licenci vydané Energetickým regulačním úřadem

- fyzické osoby a OSVČ naleznou návod pro zřízení PostSignum certifikátu s IČ zde
- právnické osoby naleznou návod pro zřízení PostSignum certifikátu s IČ zde
- fyzické i právnické osoby naleznou návod pro zřízení certifikátu s IČ od I.CA zde
- fyzické i právnické osoby naleznou návod pro zřízení certifikátu s IČ od eIdentity zde 


b) bez identifikačního čísla, ovšem pouze v kombinaci s datovou schránkou vedenou na IČ z licence na výrobu, která má aktivovánu placenou službu Poštovní datová zpráva.


Certifikát může být vystaven také na jméno zplnomocněné osoby, pokud ji výrobce bude chtít pověřit komunikací s OTE – ovšem i v tomto případě se ověřuje IČ výrobce na licenci pro výrobu elektřiny.

Důležité: Bezpečnostní certifikát bývá vystaven vždy s platností na 1 rok. 10 dní před koncem platnosti certifikátu bývá výrobcům zasílán upozorňovací e-mail, který obsahuje postup na obnovu certifikátu. Zpráva je odesílána na e-mailové adresy uvedené u registrované osoby v Kmenových datech výrobce.

Tip: Po nainstalování certifikátu do vašeho počítače si po spuštění prohlížeče Internet Explorer ověřte, že je certifikát korektně nainstalován. Zvolte položku Nástroje => Možnosti internetu => Obsah => Certifikáty. Zde v záložce Osobní musí být certifikát vydaný na vaše jméno s vystavitelem PostSignum či I.CA!

Pokud máte certifikát pouze v záložce Ostatní uživatelé či s jiným vystavitelem, je nutné kontaktovat technickou podporu PostSignum (tel. 840 111 244) či I.CA (tel. 284 081 932).

 

2. Registrace do CS OTE

Registrace výrobců probíhá pouze zabezpečenou elektronickou formou. Pro úspěšnou registraci je nutné vyplnění registračního formuláře podle Manuálu pro registraci, jeho podepsání elektronickým podpisem a následné odeslání buď přímo (máte-li certifikát s IČ), nebo datovou schránkou (máte-li certifikát bez IČ). Rozsah údajů, které výrobce do registračního formuláře vyplňuje, je dán přílohou č. 1 vyhlášky č. 09/2016 Sb.

Formulář nevyplňujte v internetovém prohlížeči! Pro uložení do počítače klikněte na odkaz Registrační formulář.pdf (1,05 MB) pravým tlačítkem myši, zvolte „Uložit cíl/odkaz jako“ a uložte soubor na vámi zvolené místo (např. na Plochu). Upozorňujeme, že před vyplněním registračního formuláře je nutné nastavit zabezpečení dle pokynů v Manuálu pro registraci.


a) výrobci, kteří mají vystavený certifikát s uvedeným IČ z licence na výrobu elektřiny, naleznou manuál k registraci.pdf (1,19 MB)


b) výrobci, kteří mají vystavený certifikát bez IČ naleznou manuál k registraci.pdf (905 KB)


Pokud registrace proběhla úspěšně, bude vám ihned po odeslání přiděleno registrační číslo, které se vypíše také do spodní části registračního formuláře. Poté obdržíte automatický e-mail s potvrzením a odkazem, jak se můžete do systému CS OTE přihlásit.

 

3. Přístup do CS OTE a pohyb v systému

Do CS OTE se přihlásíte buď přímo z internetových stránek https://portal.ote-cr.cz nebo přes úvodní stránku společnosti OTE, a.s. www.ote-cr.cz (žlutý obdélník vpravo dole => Portál CS OTE). Certifikát pro zabezpečený přístup je standardně nainstalován v prohlížeči Internet Explorer. Pro přístup přes prohlížeč Mozilla Firefox je třeba certifikát manuálně nahrát, včetně certifikátů dané certifikační autority. Postup naleznete v manuálu pro nastavení Firefoxu.pdf (840 KB) nebo na videu. Upozorňujeme, že pro odesílání dat přes portál CS OTE nelze použít prohlížeč Google Chrome, Safari ani Operu, jelikož nepodporují podepisování dat certifikátem. Jednotlivé manuály pro nastavení přístupu dle konfigurace počítače naleznete v sekci - Informace k IT podpoře.


Důležité: Jakmile se přihlásíte do systému, zkontrolujte vaše základní data v záložce Registrace => Kmenová data => kliknout na řádek s „ID RÚT – EAN – Jméno/Název společnosti“. U zdrojů uvedených do provozu před rokem 2013, jejichž data byla do databáze OTE zaslána distributorem, je důležité zkontrolovat údaje (zejména číslo účtu) v záložce POZE => Nárok pro podporu => Hledat => rozkliknout řádek s daným nárokem => záložka Data podpory. V případě, že data nesouhlasí, kontaktujte help desk.


Pokud výrobce chce předat správu svých nároků na podporu či zadávání výkazů na jiný subjekt, může si po vzájemné domluvě vybrat svého Zprostředkovatele na určité období v záložce POZE => Oprávnění na zprostředkovatele. Informace o tom, jak se stát zprostředkovatelem, naleznete v záložce Zprostředkovatel.