Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Registrace výrobce

Pro úspěšné nárokování podpory podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, případně pro splnění povinnosti výrobce podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, je potřeba uskutečnit několik kroků:


1. Zřízení bezpečnostního certifikátu

Prvním krokem před samotnou registrací je pořízení kvalifikovaného certifikátu, který je podmínkou pro přístup do informačního systému OTE (dále CS OTE). Bez něj není možná registrace ani zadávání pravidelných výkazů do CS OTE.

Pro zřízení bezpečnostního kvalifikovaného certifikátu je možné využít První certifikační autority, a. s. (I.CA), certifikační autority PostSignum či eIdentity. Registrace je možná s kvalifikovaným certifikátem vystaveným pro:

 

s identifikačním číslem shodným s IČ uvedeným na licenci vydané Energetickým regulačním úřadem

- fyzické osoby a OSVČ naleznou návod pro zřízení PostSignum certifikátu s IČ zde
- právnické osoby naleznou návod pro zřízení PostSignum certifikátu s IČ zde
- fyzické i právnické osoby naleznou návod pro zřízení certifikátu s IČ od I.CA zde
- fyzické i právnické osoby naleznou návod pro zřízení certifikátu s IČ od eIdentity zde


Certifikát má být vystaven na jméno zplnomocněné osoby s IČ výrobce podle licence vydané Energetickým regulačním úřadem.

Důležité: Bezpečnostní certifikát bývá vystaven vždy s platností na 1 rok nebo 3 roky. 10 dní před koncem platnosti certifikátu bývá výrobcům zasílán upozorňující e-mail, který obsahuje postup na obnovu certifikátu. Zpráva je odesílána na e-mailové adresy uvedené u registrované osoby v Kmenových datech výrobce v CS OTE.

Tip: Po nainstalování certifikátu do vašeho počítače si po spuštění prohlížeče Edge ověřte, že je certifikát korektně nainstalován. Zvolte položku Nástroje → Nastavení → Ochrana osobních údajů, vyhledávání a služby → Zabezpečení → Spravovat certifikáty. Zde v záložce „Osobní“ musí být certifikát vydaný na vaše jméno s vystavitelem PostSignum, I.CA či eIdentity.

Pokud máte certifikát pouze v záložce Ostatní uživatelé či s jiným vystavitelem, je nutné kontaktovat technickou podporu PostSignum (tel. 800 104 410) či I.CA (tel. 284 081 932).


2. Registrace do CS OTE

Registrace výrobců probíhá pouze zabezpečenou elektronickou formou (bezpečnostní certifikát viz výše).

Pro úspěšnou registraci je nutné vyplnění webového registračního formuláře podle manuálu pro registraci  a jeho stvrzení elektronickým podpisem. Rozsah údajů, které vyplňuje výrobce z podporovaných zdrojů do registračního formuláře, je dán přílohou č. 1 vyhlášky č. 489/2021 Sb.

Registrační formulář je přístupný na portálu CS OTE:

  1.  z internetové stránky https://portal.ote-cr.cz,
  2.  z úvodní stránky společnosti OTE, a.s. ote-cr.cz→ Portál CS OTE v pravém horním rohu obrazovky.

Formulář naleznete pod tlačítkem Registrace POZE výrobce.

Instrukce pro postup při vyplňování naleznete zde: manuál k registraci.

 

Videonávod k registraci do systému OTE jako výrobce POZE.

 


3. Přístup do CS OTE a pohyb v systému

K přístupu do CS OTE lze využít:

  1. internetové stránky https://portal.ote-cr.cz,
  2. úvodní stránku společnosti OTE, a.s. ote-cr.cz→ Portál CS OTE v pravém horním rohu obrazovky.


Pro přihlášení na portál CS OTE je nezbytné mít nainstalován kvalifikovaný certifikát v počítači, ze kterého přihlášení probíhá. Použít lze jakýkoliv internetový prohlížeč, je ovšem nezbytné jej dopředu nastavit. Nastavení certifikátu je možné provést dvěma způsoby:

  1.  instalací podpisové komponenty, nebo
  2.  prostřednictvím tzv. lokálního úložiště certifikátů. Postup nastavení lokálního úložiště, resp. jak dohrát privátní část podpisového certifikátu (soubor s koncovkou .pfx, nebo .p12) do lokálního úložiště, je uveden zde.

Další manuály i video návody pro nastavení přístupu dle konfigurace počítače naleznete v sekci Technická podpora – Informace k IT podpoře.

Důležité: Jakmile se přihlásíte na portál OTE, zkontrolujte vaše základní kontaktní údaje v záložce Registrace → Kmenová data, kde následně klikněte na zelené tlačítko u řádku  "seznam osob" U zdrojů uvedených do provozu před rokem 2013, jejichž data byla do databáze OTE zaslána provozovatelem distribuční soustavy, je důležité zkontrolovat údaje (zejména číslo bankovního účtu) v záložce POZE → Elektřina (případně teplo nebo biometan dle typu zdroje) → Nárok pro podporu → Hledat → rozkliknout řádek s daným nárokem → záložka Data podpory. V případě, že data nesouhlasí, kontaktujte neprodleně Help desk POZE.

Pokud výrobce pověří zadáváním výkazů či správou registrace výrobního zdroje jiný subjekt (tzv. zprostředkovatele), vybere výrobce tento subjekt (po vzájemné domluvě) na portálu CS OTE v záložce POZE → Oprávnění na zprostředkovatele. Informace o tom, jak se stát zprostředkovatelem, naleznete v záložce Zprostředkovatel.