Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Registrace výrobce

Pro úspěšné získání podpory na základě zákona č. 165/2012 Sb. případně pro splnění povinnosti výrobce podle ustanovení §15 vyhlášky č. 408/2015 Sb. (pravidla trhu s elektřinou) je potřeba uskutečnit několik kroků:

 

1. Zřízení bezpečnostního certifikátu

Prvním krokem před samotnou registrací je zřízení certifikátu, kterým je na základě vyhlášky č. 09/2016 Sb., §3 nutné elektronicky podepsat registrační formulář. Bez tohoto certifikátu není výrobci umožněn přístup do CS OTE a nebude tedy ani možné zadávat měsíční výkazy, které jsou nezbytné pro vyplácení podpory z obnovitelných zdrojů a splnění povinnosti dle ustanovení §15 vyhlášky č. 408/2015 Sb..

Pro zřízení bezpečnostního certifikátu je možné využít První certifikační autority, a. s. (I.CA), certifikační autority PostSignum či eIdentity. Registrace je možná s certifikátem:

 
a) s identifikačním číslem shodným s IČ uvedeným na licenci vydané Energetickým regulačním úřadem

- fyzické osoby a OSVČ naleznou návod pro zřízení PostSignum certifikátu s IČ zde
- právnické osoby naleznou návod pro zřízení PostSignum certifikátu s IČ zde
- fyzické i právnické osoby naleznou návod pro zřízení certifikátu s IČ od I.CA zde
- fyzické i právnické osoby naleznou návod pro zřízení certifikátu s IČ od eIdentity zde 


b) bez identifikačního čísla, ovšem pouze v kombinaci s datovou schránkou vedenou na IČ z licence na výrobu, která má aktivovánu placenou službu Poštovní datová zpráva.


Certifikát může být vystaven také na jméno zplnomocněné osoby, pokud ji výrobce bude chtít pověřit komunikací s OTE – ovšem i v tomto případě se ověřuje IČ výrobce na licenci pro výrobu elektřiny.

Důležité: Bezpečnostní certifikát bývá vystaven vždy s platností na 1 rok nebo 3 roky. 10 dní před koncem platnosti certifikátu bývá výrobcům zasílán upozorňovací e-mail, který obsahuje postup na obnovu certifikátu. Zpráva je odesílána na e-mailové adresy uvedené u registrované osoby v Kmenových datech výrobce.

Tip: Po nainstalování certifikátu do vašeho počítače si po spuštění prohlížeče Internet Explorer ověřte, že je certifikát korektně nainstalován. Zvolte položku Nástroje => Možnosti internetu => Obsah => Certifikáty. Zde v záložce Osobní musí být certifikát vydaný na vaše jméno s vystavitelem PostSignum či I.CA!

Pokud máte certifikát pouze v záložce Ostatní uživatelé či s jiným vystavitelem, je nutné kontaktovat technickou podporu PostSignum (tel. 800 104 410) či I.CA (tel. 284 081 932).

 

2. Registrace do CS OTE

Registrace výrobců probíhá pouze zabezpečenou elektronickou formou. Pro úspěšnou registraci je nutné vyplnění registračního formuláře podle Manuálu pro registraci, jeho podepsání elektronickým podpisem a následné odeslání buď přímo (máte-li certifikát s IČ), nebo datovou schránkou (máte-li certifikát bez IČ). Rozsah údajů, které výrobce do registračního formuláře vyplňuje, je dán přílohou č. 1 vyhlášky č. 09/2016 Sb.

Formulář nevyplňujte v internetovém prohlížeči! Pro uložení do počítače klikněte na odkaz Registrační formulář.pdf (1,05 MB) pravým tlačítkem myši, zvolte „Uložit cíl/odkaz jako“ a uložte soubor na vámi zvolené místo (např. na Plochu). Upozorňujeme, že před vyplněním registračního formuláře je nutné nastavit zabezpečení dle pokynů v Manuálu pro registraci.


a) výrobci, kteří mají vystavený certifikát s uvedeným IČ z licence na výrobu elektřiny, naleznou manuál k registraci.pdf (1,19 MB)

 

Videonávod k registraci do systému OTE jako výrobce POZE.

 

b) výrobci, kteří mají vystavený certifikát bez IČ naleznou manuál k registraci.pdf (905 KB)


Pokud registrace proběhla úspěšně, bude vám ihned po odeslání přiděleno registrační číslo, které se vypíše také do spodní části registračního formuláře. Poté obdržíte automatický e-mail s potvrzením a odkazem, jak se můžete do systému CS OTE přihlásit.

3. Přístup do CS OTE a pohyb v systému

K přístupu do CS OTE lze využít:

a) internetové stránky https://portal.ote-cr.cz 

b) úvodní stránku společnosti OTE, a.s. www.ote-cr.cz => Portál CS OTE v pravém horním rohu obrazovky


Pro přihlášení na portál CS OTE je nezbytné mít nainstalovaný certifikát v počítači, ze kterého přihlášení probíhá. Použít lze jakýkoliv internetový prohlížeč, je ovšem nezbytné jej dopředu nastavit. Přihlášení je možné dvěma způsoby:

a) instalací podpisové komponenty

b) prostřednictvím tzv. lokálního úložiště certifikátů. Postup nastavení lokálního úložiště, resp. jak dohrát privátní část podpisového certifikátu (soubor s koncovkou .pfx, nebo .P12) do lokálního úložiště je uveden zde: https://www.ote-cr.cz/cs/poze/technicka-podpora/files_informace_k_it_podpore/nastaveni-lokalniho-uloziste-certifikatu.pdf
 

Další manuály i video návody pro nastavení přístupu dle konfigurace počítače naleznete v sekci – Technická podpora - Informace k IT podpoře.

Důležité: Jakmile se přihlásíte do systému, zkontrolujte vaše základní data v záložce Registrace => Kmenová data => kliknout na řádek s „ID RÚT – EAN – Jméno/Název společnosti“. U zdrojů uvedených do provozu před rokem 2013, jejichž data byla do databáze OTE zaslána distributorem, je důležité zkontrolovat údaje (zejména číslo bankovního účtu) v záložce POZE => Nárok pro podporu => Hledat => rozkliknout řádek s daným nárokem => záložka Data podpory. V případě, že data nesouhlasí, kontaktujte Help desk POZE.

Pokud výrobce pověří zadáváním výkazů či správou registrace výrobního zdroje jiný subjekt (tzv. Zprostředkovatele), vybírá tento subjekt (po vzájemné domluvě) v záložce POZE na portálu CS OTE => Oprávnění na zprostředkovatele. Informace o tom, jak se stát Zprostředkovatelem, naleznete v záložce Zprostředkovatel.