Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Registrace zprostředkovatele

Zprostředkovatel je osoba, která se do systému CS OTE zaregistruje za účelem zadávání údajů o výrobě a spotřebě za výrobce, případně zadávání/změn jejich nároků na podporu.

Zprostředkovatelem se může stát:

  • Výrobce, již registrovaný účastník trhu či subjekt zúčtování s přístupem do systému CS OTE.
  • Právnická či fyzická osoba, která má přidělené platné IČ a doručí společnosti OTE žádost spolu s certifikátem od I.CA nebo PostSignum.

 

Postup při registraci


Pro již registrované výrobce

Pokud se již registrovaný výrobce s přístupem do systému CS OTE chce stát Zprostředkovatelem, podá žádost přímo po přihlášení do CS OTE přes záložku POZE => Reklamace => Nová reklamace.

03_registrace_zprostredkovatele.png

Pro již registrované účastníky trhu

Pokud se již registrovaný účastník trhu s přístupem do systému CS OTE chce stát Zprostředkovatelem, podá žádost přímo po přihlášení do CS OTE přes záložku POZE => Reklamace => Nová reklamace. Je nutné uvést jména osob, kterým má být přidělen příznak POZE aktivní.

04_registrace_zprostredkovatele.png


Pro fyzickou nebo právnickou osobu s IČ

Pokud právnická či fyzická osoba není registrovaným účastníkem trhu s přístupem do CS OTE, musí pro úspěšné zaregistrování osoby jako Zprostředkovatele zaslat společnosti OTE podepsanou žádost a stanoveným způsobem dodat veřejnou část kvalifikovaného osobního certifikátu (vystaveného buď certifikační autoritou I.CA nebo PostSignum). Certifikát bude Zprostředkovateli zároveň sloužit k přihlašování do systému CS OTE.

 

Pro zaslání certifikátů platí následující:

  • Je-li certifikát vystaven certifikační autoritou PostSignum či I.CA a obsahuje IČ právnické nebo fyzické osoby, na kterou byl vystaven, bude akceptováno doručení veřejné části certifikátu (soubor s příponou .crt) prostřednictvím emailu na adresu poze@ote-cr.cz. IČ v certifikátu se musí shodovat s IČ v žádosti!
  • Je-li certifikát vystaven certifikační autoritou PostSignum či I.CA, ale neobsahuje IČ právnické nebo fyzické osoby na kterou byl vystaven, bude akceptováno pouze doručení zazipované veřejně části certifikátu (soubor s příponou .crt) do datové schránky OTE, a.s. z datové schránky osoby, která se registruje ve formuláři. IČ datové schránky odesílatele se musí shodovat s IČ uvedeným na žádosti Zprostředkovatele! Pro odeslání je nutné mít u datové schránky zřízenu aditivní službu Poštovní datová zpráva.

 

Žádost musí být řádně vyplněna, podepsána oprávněnou osobou dle Obchodního či Živnostenského rejstříku a odeslána na OTE poštou. Žádost o registraci a nastavení funkce Zprostředkovatele.pdf (220 KB).

Na základě žádosti bude zaregistrována pouze první osoba každého Zprostředkovatele. Doregistrování dalších pověřených osob si již každý zprostředkovatel provede sám v systému CS OTE.

Pro každou další zaregistrovanou osobu musí Zprostředkovatel nahrát do systému její vlastní unikátní certifikát (resp. jeho veřejnou část).

Pro tyto certifikáty platí, že musí být vystaveny buď certifikační autoritou I.CA, nebo PostSignum, a to jako kvalifikovaný osobní certifikáty.

Při zakládání nových osob již registrovaného Zprostředkovatele v systému certifikáty nemusí nutně obsahovat IČ právnické/fyzické osoby, na kterou byl certifikát vystaven.