Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Registrace zprostředkovatele

Zprostředkovatel je osoba, která se do systému CS OTE zaregistruje za účelem zadávání údajů o výrobě a spotřebě za výrobce, případně zadávání/změn jejich nároků na podporu.

Zprostředkovatelem se může stát:

  • Výrobce, již registrovaný účastník trhu či subjekt zúčtování s přístupem do systému CS OTE.
  • Právnická či fyzická osoba, která má přidělené platné IČ a doručí společnosti OTE žádost spolu s certifikátem od I.CA nebo PostSignum.

 

Postup při registraci


Pro již registrované výrobce

Pokud se již registrovaný výrobce s přístupem do systému CS OTE chce stát Zprostředkovatelem, podá žádost přímo po přihlášení do CS OTE přes záložku POZE => Reklamace => Nová reklamace.

03_registrace_zprostredkovatele.png


Pro fyzickou nebo právnickou osobu s IČ

Pokud právnická či fyzická osoba není registrovaným výrobcem s přístupem do CS OTE, musí pro úspěšné zaregistrování osoby jako Zprostředkovatele zaslat společnosti OTE podepsanou žádost a stanoveným způsobem dodat veřejnou část kvalifikovaného osobního certifikátu (vystaveného buď certifikační autoritou I.CA nebo PostSignum). Certifikát bude Zprostředkovateli zároveň sloužit k přihlašování do systému CS OTE.

 

Pro zaslání certifikátů platí následující:

  • Je-li certifikát vystaven certifikační autoritou PostSignum či I.CA a obsahuje IČ právnické nebo fyzické osoby, na kterou byl vystaven, bude akceptováno doručení veřejné části certifikátu (soubor s příponou .crt) prostřednictvím emailu na adresu poze@ote-cr.cz. IČ v certifikátu se musí shodovat s IČ v žádosti!
  • Je-li certifikát vystaven certifikační autoritou PostSignum či I.CA, ale neobsahuje IČ právnické nebo fyzické osoby na kterou byl vystaven, bude akceptováno pouze doručení zazipované veřejně části certifikátu (soubor s příponou .crt) do datové schránky OTE, a.s. z datové schránky osoby, která se registruje ve formuláři. IČ datové schránky odesílatele se musí shodovat s IČ uvedeným na žádosti Zprostředkovatele! Pro odeslání je nutné mít u datové schránky zřízenu aditivní službu Poštovní datová zpráva.

 

Žádost musí být řádně vyplněna, podepsána oprávněnou osobou dle Obchodního či Živnostenského rejstříku a odeslána na OTE prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Žádost o registraci a nastavení funkce Zprostředkovatele.pdf