Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Registrace nového bankovního spojení

Změnu bankovního spojení musí každý výrobce provést sám v portálu CS OTE a potvrdit svým podpisovým certifikátem. V případě, že výrobce žádá o změnu účtu pro výplatu podpory formou „Zelený bonus“, je po přihlášení do portálu CS OTE potřeba postupovat následujícím způsobem:

Klikněte na políčko POZE -> Nárok pro podporu/registrace zdroje - elektřina - zde stiskněte tlačítko „Hledat“ - a poté vyberte Vámi požadovaný zdroj (v části „Data“). Nyní klikněte na tlačítko „Editovat“ (v kapitole Detail/Editace) a  vyhledejte kolonku Bankovní spojení v záložce Data podpory/registrace - klikněte na tlačítko „Přidat účet“.  Zde vyplňte povinné položky (označeny hvězdičkou), tj. předčíslí účtu (pokud účet předčíslí nemá, vyplňte nulu), číslo účtu a kód banky a klikněte posléze na tlačítko „Registrovat“. Poté zkontrolujte položku „Bankovní spojení“,  jestliže se zobrazuje požadovaný bankovní účet (příp. vyberte správný účet z roletového menu). Změnu je nutné uložit kliknutím na tlačítko „Uložit“ v pravém dolním rohu obrazovky a následně podepsat certifikátem.

Pokud máte v CS OTE zaregistrovaných více výrobních zdrojů, je nutné pro registraci nového bankovního spojení editovat číslo účtu v nároku na podporu u každého výrobního zdroje zvlášť.

V případě formy podpory „Výkupní cena“, je nutné o změně bankovního spojení zároveň informovat Vašeho povinně vykupujícího obchodníka, který zodpovídá za výplatu provozní podpory.

 

Videomanuál_bankovního_spojení_POZE