Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Vyplňování měsíčního výkazu pro vnořené zdroje

Nejprve výrobce vyplňuje elektronický výkaz za vnořené zdroje, až nakonec vyplní výkaz za zdroj hlavní, kde jsou také uvedeny hodnoty dodávky a odběru zaslané distributorem (hodnoty GCR_6 a GCR_7). Který zdroj je vnořený a který hlavní, je možné zjistit v sekci „POZE“ -> „Nárok na podporu/Registrace zdroje-elektřina“ po stisknutí tlačítka „Hledat“. Po rozkliknutí příslušného zdroje je pak v sekci „Výrobní zdroj“ uvedena položka „Výkaz za EAN“, jestliže je uvedena volba „NE“ pak se jedná o vnořený zdroj. Jestliže je uvedeno „ANO“ pak se jedná o zdroj hlavní, jehož výkaz obsahuje další položky, které reflektují bilanci celého odběrného místa.

Video návod pro vyplnění výkazu u vnořeného zdroje.

 

Při vyplňování výkazu za vnořený zdroj uvádí výrobce pouze hodnoty svorkové výroby a technologické vlastní spotřeby (hodnoty GCR_2 a GCR_3). V případě, že není podle zákona povinnost samostatného měření, je možné svorkovou výrobu jednotlivých podřízených zdrojů rozdělit v poměru instalovaných výkonů těchto zdrojů.

Příklad vzhledu formuláře pro podřízený zdroj:

01_vnorene_zdroje.png

Při vyplňování výkazu za hlavní zdroj uvádí výrobce hodnoty svorkové výroby, technologické vlastní spotřeby a odběr z distribuční soustavy pro technologickou vlastní spotřebu (GCR_2, GCR_3 a GCR_13). Povinné položky GCR_4 a GCR_5, které zodpovídají za bilanci celého odběrného místa, je možné vyplnit pomocí tlačítek „Dopočítat“, které jsou funkční za předpokladu že výrobce již vyplnil kolonky GCR_2, GCR_3 a GCR_13.

Příklad vzhledu formuláře pro hlavní zdroj:

02_vnorene_zdroje.png