Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Provozní podpora tepla

Vykazování podpory vyrobeného tepla se řídí vyhláškou č. 166/2022 Sb., o vykazování energie z podporovaných zdrojů. Výkazy o podpoře tepla se zadávají v CS OTE měsíčně, vždy do 10. dne po skončení daného měsíce.

 

Přístup na tento výkaz mají osoby, které mají v kmenových datech přiřazenu činnost „POZE-teplo“, resp. roli „POZE-teplo“.

Měsíční výkaz - provozní podpora tepla


Pro zadání nového výkazu vyberte období, za které chcete výkaz vyplnit (standardně se zadává za předchozí kalendářní měsíc, který je přednastaven) a potom klikněte na tlačítko „Hledat zdroj“

 

Měsíční výkaz - provozní podpora tepla

 

Po této akci se předvyplní výběr zdrojů v položce „Označení výrobního zdroje dle CS OTE“ a zpřístupní se tlačítko „Nový výkaz“. Po jeho stisknutí se zobrazí prázdný formulář pro zadání dat:

Měsíční výkaz - provozní podpora tepla

Vzor měsíčního výkazu pro výrobnu uplatňující podporu na teplo z biomasy.


Struktura výkazu je uvedena též v následující tabulce:

Kód údaje
Název položky
Popis
Základní údaje pro výrobnu tepla
 
Instalovaný tepelný výkon výrobny tepla
Instalovaný tepelný výkon výrobny tepla v MW
 
Instalovaný elektrický výkon
Instalovaný elektrický výkon v MW v případě výroby tepla v kombinované výrobě elektřiny a tepla
T_GCR_8
Dosažená účinnost výroby energie
Vypočtená účinnost výroby energie podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
T_GCR_9A
Minimální účinnost výroby energie
Stanovená minimální účinnost výroby energie podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
Nárokovaná podpora
T_GCR_14A
Množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje - kategorie biomasy a proces využití O1, S1, P1
Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení pocházející z obnovitelného zdroje v případě čistého spalování obnovitelného zdroje, nebo poměrné množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, na které je nárokována podpora podle § 25a odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb.
 T_GCR_14B
Množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje - kategorie biomasy a proces využití O2, S2, P2
Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení pocházející z obnovitelného zdroje v případě čistého spalování obnovitelného zdroje, nebo poměrné množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, na které je nárokována podpora podle § 25a odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb.
T_GCR_14C
Množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje - kategorie biomasy a proces využití O3, S3, P3
Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení pocházející z obnovitelného zdroje v případě čistého spalování obnovitelného zdroje, nebo poměrné množství dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, na které je nárokována podpora podle § 25a odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb.
T_GCR_12A
Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení - kategorie biomasy a proces využití O1
Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení, na které je nárokována podpora podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb.
T_GCR_12B
Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení - kategorie biomasy a proces využití O2
Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení, na které je nárokována podpora podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb.
T_GCR_12C
Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení - kategorie biomasy a proces využití O3
Množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení, na které je nárokována podpora podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb.
T_GCR_13B
Množství užitečného tepla (§ 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.) Množství užitečného tepla, na které je nárokována podpora podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.

Po vyplnění celého výkazu a kliknutí na tlačítko „Uložit“ proběhnou kontroly na povinnost vyplnění jednotlivých položek a další kontroly na vazby mezi jednotlivými položkami. Případné chyby se vypíší červeně do formuláře a výkaz není možno uložit, dokud nejsou opraveny.

Pokud je výkaz bez chyb, zobrazí se dialog pro elektronický podpis a po podepsání dat jsou údaje odeslány do modulu POZE. Uložený výkaz je možno potom vyhledat v sekci „Zadané výkazy - vyhledání“ a zobrazit, případně upravit.

Pozor! Po vyplnění výkazu je potřeba zadat také výkaz paliv za výrobnu tepla. Postup pro vyplnění výkazu paliv najdete na stránce:
http://www.ote-cr.cz/poze/vyplnovani-vykazu/vykaz-paliv