Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Výkaz paliv

Jedná se o výkaz podle vyhlášky č. 145/2016 Sb., ve kterém výrobci POZE s palivovými zdroji uvádějí údaje o nabytém a spotřebovaném palivu. Vyplňuje se měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce. V době vyplňování výkazu paliv již musí být za dané období zadaný měsíční výkaz o výrobě elektřiny nebo tepla. Formulář se nachází v menu „POZE“, položka „Výkaz paliv“.

Vyplnění výkazu paliv je od června 2016 povinné pro všechny obnovitelné zdroje, druhotné zdroje a zdroje vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Postup zadání výkazu paliv je po přihlášení do systému a volbě „výkaz paliv“ z menu POZE následující:

09_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje_spalovani_ciste_biomasy_vykaz_paliv.png

1. Nejprve klikněte na tlačítko „N“

2. Zadáte data do políčka Datum od

3. Zadáte data do políčka Datum do

4. Vyberete ID zdroje

5. Vyberete konkrétní typ paliva a přidáte do výkazu

6. Vyberete nejpřesnější popis paliva

7. Vyplníte údaje o palivu
(body 5-7 opakovat, dokud nebudou za dané období přidány všechny typy paliv)

8. Uložíte a odešlete výkaz

10_vyplnovani_vykazu_obnovitelne_zdroje_spalovani_ciste_biomasy_vykaz_paliv.png

Po kliknutí na tlačítko „Uložit“ před vlastním uložením dat ještě proběhnou kontroly zadaných hodnot podle paliva na možné minimální a maximální hodnoty výhřevnosti, spalného tepla a obsahu vody. V případě, že je hodnota zadaná výrobcem mimo povolený interval, je na to upozorněn a data nejsou uložena – je nutno provést opravu a znovu uložit data.

Dále proběhne kontrola na konzistenci dat mezi výkazem paliv a měsíčním výkazem o výrobě elektřiny nebo tepla. Pokud hodnoty ve výkaze paliv neodpovídají hodnotám zadaným v měsíčném výkaze o výrobě, data není možno uložit.