Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Výkaz paliv

Jedná se o výkaz podle vyhlášky č. 166/2022 Sb., ve kterém výrobci POZE s palivovými zdroji uvádějí údaje o využitých palivech. Vyplňuje se měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce. V době vyplňování výkazu paliv již musí být za dané období zadaný měsíční výkaz o výrobě elektřiny/ tepla/ biometanu.. Formulář se nachází v menu „POZE“, položka „Výkaz paliv“.

Vyplnění výkazu paliv je povinné pro všechny obnovitelné zdroje, druhotné zdroje a zdroje vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Postup zadání výkazu paliv je po přihlášení do systému a volbě „výkaz paliv“ z menu POZE následující:

Vykaz_paliv.png

 

  1. Vyberete ID zdroje/ID výrobny.
  2. Vyberete typ použitého paliva a přidáte do výkazu.
  3. Vyberete upřesňující popis paliva.
  4. Vyplníte údaje o palivu
    (body 2-4 opakovat, dokud nebudou za dané období přidány všechny typy paliv)
  5. Uložíte a odešlete výkaz

 

                                                                 Výkaz v plné kvalitě k dispozici ZDE.


Po kliknutí na tlačítko „Uložit“ před vlastním uložením dat ještě proběhnou kontroly zadaných hodnot podle paliva na možné minimální a maximální hodnoty výhřevnosti. V případě, že je hodnota zadaná výrobcem mimo povolený interval, je na to upozorněn a data nejsou uložena – je nutno provést opravu a znovu uložit data.

Dále proběhne kontrola na konzistenci dat mezi výkazem paliv a měsíčním výkazem o výrobě elektřiny/ tepla/ biometanu. Pokud hodnoty ve výkaze paliv neodpovídají hodnotám zadaným v měsíčném výkaze o výrobě, je nutné výkazy opravit.