Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Výrobna biometanu

Vykazování provozní podpory výroby biometanu se řídí vyhláškou č. 166/2022 Sb., o vykazování energie z podporovaných zdrojů. Výkazy o výrobě biometanu se zadávají v CS OTE měsíčně vždy do 15. kalendářního dne po skončení daného měsíce.

Zadání výkazu biometan

Měsíční výkaz biometan

 

Struktura výkazu je uvedena a popsána v následující tabulce.

Struktura měsíčního výkazu - provozní podpora biometanu
Kód údaje Název položky Popis Jednotka
P_GCR_1 Instalovaná kapacita výrobny biometanu Uživatel nevyplňuje, automaticky načteno z výrobny biometanu registrované v CS OTE. Nm3/rok
P_GCR_2A Celkové množství biometanu dodaného přímo do distribuční soustavy nebo přepravní soustavy nebo prostřednictvím vlastního těžebního plynovodu Hodnota celkové měsíční výroby biometanu naměřená měřením výrobce na vývodu z výrobního zařízení. MWh
P_GCR_2B Celkové množství biometanu dodaného do plynárenského zařízení jiné výrobny plynu Hodnota celkové měsíční výroby biometanu naměřená měřením výrobce na vývodu z výrobního zařízení.
Povinný údaj. Vyplní uživatel. Hodnota je systémem kontrolována oproti údaji P_GCR_1.
MWh
P_GCR_2C Celkové množství biometanu dodaného přímo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky Hodnota celkové měsíční výroby biometanu naměřená měřením výrobce na vývodu z výrobního zařízení.
Povinný údaj. Vyplní uživatel. Hodnota je systémem kontrolována oproti údaji P_GCR_1.
MWh
P_GCR_3A Množství pokročilého biometanu dodaného přímo do distribuční soustavy nebo přepravní soustavy nebo prostřednictvím vlastního těžebního plynovodu V případě výroby biometanu z různých druhů biomasy se množství pokročilého biometanu stanoví z poměru primární energie surovin vymezujících pokročilý biometan a primární energie ostatní biomasy použité ve společném procesu anaerobní fermentace. Při stanovení hodnoty energetické výtěžnosti surovin se použijí standardizované hodnoty uvedené v části B přílohy č. 4 vyhlášky určující stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů, kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy. MWh
P_GCR_3B Množství pokročilého biometanu dodaného přímo do distribuční soustavy nebo přepravní soustavy nebo prostřednictvím vlastního těžebního plynovodu V případě výroby biometanu z různých druhů biomasy se množství pokročilého biometanu stanoví z poměru primární energie surovin vymezujících pokročilý biometan a primární energie ostatní biomasy použité ve společném procesu anaerobní fermentace. Při stanovení hodnoty energetické výtěžnosti surovin se použijí standardizované hodnoty uvedené v části B přílohy č. 4 vyhlášky určující stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů, kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy. MWh
P_GCR_4A Množství pokročilého biometanu dodaného do plynárenského zařízení jiné výrobny plynu  V případě výroby biometanu z různých druhů biomasy se množství pokročilého biometanu stanoví z poměru primární energie surovin vymezujících pokročilý biometan a primární energie ostatní biomasy použité ve společném procesu anaerobní fermentace. Při stanovení hodnoty energetické výtěžnosti surovin se použijí standardizované hodnoty uvedené v části B přílohy č. 4 vyhlášky určující stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů, kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy. MWh
P_GCR_4B Množství ostatního biometanu dodaného do plynárenského zařízení jiné výrobny plynu  V případě výroby biometanu z různých druhů biomasy se množství pokročilého biometanu stanoví z poměru primární energie surovin vymezujících pokročilý biometan a primární energie ostatní biomasy použité ve společném procesu anaerobní fermentace. Při stanovení hodnoty energetické výtěžnosti surovin se použijí standardizované hodnoty uvedené v části B přílohy č. 4 vyhlášky určující stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů, kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy. MWh
P_GCR_5A Množství pokročilého biometanu dodaného přímo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky  V případě výroby biometanu z různých druhů biomasy se množství pokročilého biometanu stanoví z poměru primární energie surovin vymezujících pokročilý biometan a primární energie ostatní biomasy použité ve společném procesu anaerobní fermentace. Při stanovení hodnoty energetické výtěžnosti surovin se použijí standardizované hodnoty uvedené v části B přílohy č. 4 vyhlášky určující stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů, kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy. MWh
P_GCR_5B Množství ostatního biometanu dodaného přímo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky  V případě výroby biometanu z různých druhů biomasy se množství pokročilého biometanu stanoví z poměru primární energie surovin vymezujících pokročilý biometan a primární energie ostatní biomasy použité ve společném procesu anaerobní fermentace. Při stanovení hodnoty energetické výtěžnosti surovin se použijí standardizované hodnoty uvedené v části B přílohy č. 4 vyhlášky určující stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů, kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy. MWh
P_GCR_6 Množství vstřikovaných vyšších uhlovodíků do biometanu   MWh
P_GCR_7 Podíl surovin vymezující pokročilý biometan Povinný údaj, vyplňuje uživatel dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 110/2022 Sb. o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy. %
Množství biometanu, na které je nárokována podpora
P_RES_1A
Pokročilý biometan – využití bioplynu
Množství pokročilého, respektive ostatního biometanu, na které je nárokována podpora. Povinné pole, vyplňuje uživatel.
Může nabývat hodnot od 0 do součtu hodnot P_GCR_3A, P_GCR_4A a P_GCR_5A v případě pokročilého biometanu, respektive součtu hodnot P_GCR_3B, P_GCR_4B a P_GCR_5B v případě ostatního biometanu.
MWh
P_RES_1B
Ostatní biometan – využití bioplynu
 Množství pokročilého, respektive ostatního biometanu, na které je nárokována podpora. Povinné pole, vyplňuje uživatel.
Může nabývat hodnot od 0 do součtu hodnot P_GCR_3A, P_GCR_4A a P_GCR_5A v případě pokročilého biometanu, respektive součtu hodnot P_GCR_3B, P_GCR_4B a P_GCR_5B v případě ostatního biometanu.
MWh
P_RES_2A
Pokročilý biometan – využití skládkového plynu
 Množství pokročilého, respektive ostatního biometanu, na které je nárokována podpora. Povinné pole, vyplňuje uživatel.
Může nabývat hodnot od 0 do součtu hodnot P_GCR_3A, P_GCR_4A a P_GCR_5A v případě pokročilého biometanu, respektive součtu hodnot P_GCR_3B, P_GCR_4B a P_GCR_5B v případě ostatního biometanu.
MWh
P_RES_2B
Ostatní biometan – využití skládkového plynu
 Množství pokročilého, respektive ostatního biometanu, na které je nárokována podpora. Povinné pole, vyplňuje uživatel.
Může nabývat hodnot od 0 do součtu hodnot P_GCR_3A, P_GCR_4A a P_GCR_5A v případě pokročilého biometanu, respektive součtu hodnot P_GCR_3B, P_GCR_4B a P_GCR_5B v případě ostatního biometanu.
MWh
P_RES_3A
Pokročilý biometan – využití kalového plynu
 Množství pokročilého, respektive ostatního biometanu, na které je nárokována podpora. Povinné pole, vyplňuje uživatel.
Může nabývat hodnot od 0 do součtu hodnot P_GCR_3A, P_GCR_4A a P_GCR_5A v případě pokročilého biometanu, respektive součtu hodnot P_GCR_3B, P_GCR_4B a P_GCR_5B v případě ostatního biometanu.
MWh
P_RES_3B
Ostatní biometan – využití kalového plynu  Množství pokročilého, respektive ostatního biometanu, na které je nárokována podpora. Povinné pole, vyplňuje uživatel.
Může nabývat hodnot od 0 do součtu hodnot P_GCR_3A, P_GCR_4A a P_GCR_5A v případě pokročilého biometanu, respektive součtu hodnot P_GCR_3B, P_GCR_4B a P_GCR_5B v případě ostatního biometanu.
MWh

Po vyplnění celého výkazu a kliknutí na tlačítko „Uložit“ proběhnou kontroly vyplnění jednotlivých položek a další kontroly na vazby mezi vyplněnými údaji. Případné chyby se vypíší červeně do formuláře a výkaz není možno uložit, dokud nejsou údaje opraveny. Pokud je výkaz bez chyb, zobrazí se dialog pro elektronický podpis a po podepsání dat jsou údaje odeslány do modulu POZE. Opis úspěšně uloženého výkazu je odeslán uživateli e-mailem.

Uložený výkaz je možno také vyhledat v sekci „Zadané výkazy – vyhledání“ a zobrazit, případně upravit.