Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počet reklamací

Typ\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Smluvní vztahy 0 1 1                  
Měření 5 0 3                  
Registrace OPM 2 0 2                  
Změna dodavatele 2 0 0                  
Převzetí odpovědnosti 0 0 0                  
Příjem a zpracování dat 1 0 1                  
Přeměna společností 0 0 0                  
CDS7 0 0 0                  
CDS8 0 0 0                  
CDS9 49 5 18                  
Automatická komunikace 0 0 1                  
Nastavení komunikace 0 0 0                  
Fakturace (finance) 0 1 1                  
ISR registrace 0 0 0                  
ISR alokace povolenek 0 0 0                  
ISR odblokování účtu 0 0 0                  
ISR převod povolenek 0 0 0                  
ISR zúčtování 0 0 0                  
Ostatní 0 0 1                  
Finanční jištění 2 0 0                  
Zúčtování obecně 37 0 0                  
Zúčtování odchylek 1 0 0                  
Zúčtování regulační energie 0 0 0                  
Denní trh 0 0 0                  
Vnitrodenní a vyrovnávací trh 0 0 0                  
Blokový trh 0 0 0                  
Dvoustranné smlouvy 0 0 0                  
Zahraničí 0 0 0