Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počty OPM dodavatelů v CS OTE

Počty OPM dodavatelů -  2019
Dodavatel\měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Amper Market, a.s. 29 289 29 028 23 459 23 365 23 217 23 161 22 757 22 699 22 519 22 495
AP ENERGO s.r.o. 100 102 102
A-PLUS Energie obchodní, a.s. 265 272 272 273 274 275 276 277 277 276
ARMEX ENERGY, a.s. 25 231 25 133 25 241 25 308 25 546 25 472 25 423 25 377 25 333 25 352
AZ Energies s.r.o. 592 674 911 911 919 923 936 937 944 1 027
BIDLI energie, a.s. 574 650 713 758 827 926 1 001 1 096 1 185 1 269
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 391 974 388 781 389 784 389 469 389 032 389 585 389 806 390 411 389 812 388 226
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. 17 393 17 397 17 371 17 031 16 924 16 872 16 860 16 878 16 864 16 857
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. 219 212 207 204 198 192 188 179 179 175
CENTROPOL ENERGY, a.s. 229 896 228 783 227 985 226 763 225 676 224 495 223 654 222 612 221 455 220 591
Česká Regionální Energetika a.s. 3 097 3 094 3 093 3 092 3 098 3 087 3 084 3 087 3 095 3 136
České teplo s.r.o. 412 417 419 429 442 446 453 454 462 464
Český Energetický Dodavatel a.s. 2 249 2 255 2 237 2 238 2 298 2 437 2 500 2 559 2 621 2 644
ČEZ, a. s. 529 529 524 525 525 526 527 528 528 529
ČEZ ESCO, a.s. 114 804 113 913 113 399 112 967 112 123 111 480 110 974 110 880 110 617 110 322
ČEZ Prodej, a.s. 1 090 826 1 302 379 1 510 822 1 697 236 1 893 883 2 079 520 2 231 463 2 396 661 2 427 674 2 428 222
Clever Energies s.r.o. 543 543 556 564 574 578 580 590 597 599
ČM ENERGETIKA a.s. 289 286 284 284 281 280 275 271 270 270
COMFORT ENERGY s.r.o. 85 208 84 740 84 795 84 502 84 196 84 401 84 219 84 025 83 681 83 318
CONTE spol. s r.o. 538 529 530 542 547 530 537 497 505 508
CORASTA s.r.o. 2 900 2 942 2 977 3 026 3 055 3 063 3 128 3 151 3 170 3 192
Digital Energy Services s.r.o. 321 302 298 295 294 285 281 277 275 276
Dobrá Energie s.r.o. 22 059 22 984 23 528 23 802 24 159 24 497 24 748 24 976 25 322 25 604
EASY POWER s.r.o. 597 599 596 623 615
ELGAS Energy, s.r.o. 784 783 790 791 796 797 800 802 805 806
ELIMON a.s. 4 674 4 672 4 680 4 693 4 686 4 685 4 686 4 676 4 678 4 676
Enbezo s.r.o. 265 265 265 266 265 266 270 271 271 275
ENCO group, s.r.o. 134 135 135 136 135 135 137 137 139 138
Eneka s.r.o. 5 725 5 816 5 920 6 105 6 324 6 468 6 512 6 526 6 586 6 642
Energie ČS, a.s. 28 469 29 265 29 803 30 369 31 492 32 319 33 126 33 795 34 524 35 150
Energie na druhou s.r.o. 377 374 379 378 379 385 386 386 388 386
Energie Pro s.r.o. 211 211 205 201 200 199 198 197 196 195
ENERGO LaR s.r.o. 592 594 594 578 571 574 570 573 562 562
Energy For Future, a .s. 189 190 191 193 195 195 195 196 197 198
Energy Trading Services s.r.o. 219 220 221 221 221 221 221 224 223 225
E.ON Energie, a.s. 1 113 579 1 113 884 1 114 777 1 114 521 1 113 709 1 115 469 1 115 632 1 115 718 1 115 973 1 116 300
EP ENERGY TRADING, a.s. 38 811 38 410 38 290 38 279 38 159 38 064 38 386 38 018 38 042 37 974
Europe Easy Energy a.s. 40 003 39 737 45 218 45 063 44 830 44 545 44 276 44 121 43 991 43 850
eYello CZ, k.s. 35 270 36 607 37 325 37 800 38 426 38 771 39 724 40 528 40 936 41 319
FONERGY s.r.o. 10 291 10 447 10 576 10 713 10 911 11 076 11 304 11 428 11 555 11 644
Fosfa a.s. 4 930 4 798 4 767 4 735 4 571 4 511 4 484 4 461 4 448 4 441
Františkovy energie s. r. o. 130 137 152 179 202
FREE for YOU s.r.o. 293 317 344 348 368 378 398 410 428 440
Gas International s.r.o. 981 1 135 1 160 1 168 1 204 1 297 1 348 1 400 1 461 1 518
GEEN Sale a.s. 1 713 1 751 1 791 1 844 1 879 1 936 1 977 2 016 2 073 2 133
General Energy a.s. 111 663 716 747 780 840 1 006 1 108 1 441
IN ENERGIE Prodej s.r.o. 1 163 1 182 1 223 1 262 1 287 1 318 1 354 1 378 1 394 1 404
innogy Energie, s.r.o. 422 002 423 339 424 246 426 845 429 650 430 331 432 610 434 847 437 439 439 629
Karlovarská plynárenská s.r.o. 1 065 1 089 1 107 1 123 1 131 1 140 1 160 1 167 1 163 1 166
LAMA energy a.s. 42 433 42 876 42 740 42 674 42 616 42 695 42 646 42 715 42 674 42 515
L.D.Energy, s.r.o. 134 141 198 216 219 220 221 221 229 229
Lidová energie s.r.o. 1 707 1 765 1 859 1 902 1 918 1 973 1 983 1 988 2 025 2 085
Lumius, spol. s r.o. 3 356 3 335 3 324 3 317 3 317 3 329 3 355 3 380 3 387 3 410
Manta Energy s.r.o. 107 116 120 142 162
Maxim Energy, a.s. 4 210 4 161 4 228 4 249 4 326 4 409 4 463 4 517 4 605 4 680
MDI Energy s.r.o. 259 259 260 256 255 255 254 252 250 249
MND a.s. 46 753 49 235 50 343 51 075 52 150 53 689 55 206 56 107 56 976 58 243
Moravská plynárenská s.r.o. 1 518 1 545 1 260 1 118 1 085 1 090 1 114 1 158 1 178 1 211
Nano Green s.r.o. 3 460 3 480 3 486 3 490 3 494 3 505 3 539 3 545 3 566 3 588
NWT a.s. 1 337 1 338 1 353 1 366 1 385 1 391 1 405 1 404 1 403 1 396
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o. 210 209 217 219 218 215 214 213 205 204
Pražská energetika, a.s. 63 377 103 917 145 521 190 637 252 878 315 170 373 997 444 985 506 946 561 439
Pražská plynárenská, a.s. 51 212 51 459 51 662 51 871 52 008 52 060 51 844 52 142 52 336 52 461
První rodinná a.s. 1 262 1 312 1 342 1 362 1 395 1 424 1 467 1 486 1 510 1 543
QUANTUM, a.s. 661 676 689 695 710 719 725 733 744 741
Ray Energy a.s. 1 322 1 329 1 336 1 341 1 320 1 332 1 354 1 349 1 359 1 364
Rodinná energie a.s. 2 015 1 738 1 745 1 761 1 742 1 765 1 786 1 795 1 816 1 847
Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. 3 167 3 198 3 206 3 210 3 208 3 221 3 224 3 213 3 223 3 230
SPP CZ, a.s. 520 577 614 646 702 749 812 854 904 980
Stabil Energy s.r.o. 2 564 2 458 2 257 2 218 2 143 2 122 2 098
Strong energy s.r.o. 741 753 755 772 777 785 789 798 796 809
TAURON Czech Energy s.r.o. 806 804 808 807 808 794 794 794 797 799
Teplárny Brno, a.s. 486 486 491 495 496 497 499 502 502 504
UCED Prodej s.r.o. 1 256 1 260 1 264 1 303 1 478 1 505 2 177 2 194 2 265 2 293
Utylis Energie s.r.o. 3 649 3 681 3 783 3 826 3 840 3 941 4 019 4 187 4 334 4 484
V-Elektra, a.s. 765 775 777 777 774 773 775 778 776 780
VEMEX Energie a.s. 16 861 16 772 16 642 16 644 16 606 16 556 16 478 16 406 16 296 16 176
Veolia Komodity ČR, s.r.o. 9 516 9 540 9 565 9 595 9 625 9 683 9 703 9 725 9 745 9 756
Východočeská energie s.r.o. 333 334 336 336 335 336 336 336 334 334
X Energie, s.r.o. 73 037 73 409 74 016 74 192 74 577 75 182 75 716 76 156 76 699 77 424
Zelená elektřina s.r.o. 2 084 2 066 2 036
Zero Energy s. r. o. 164 178 181 185 189 190 196 198 200 195
ZFP Energy, a.s. 127 216 268 316 377 439 528 610 703 777

Tabulka udává celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM) jednotlivých dodavatelů, která jsou registrována v informačním systému operátora trhu (dále jen „CS OTE“) k poslednímu kalendářnímu dni měsíce. V tabulce jsou uvedeni pouze ti dodavatelé elektřiny, kteří mají k uvedenému datu v CS OTE registrováno více než 100 OPM.

Poznámka: Celkový počet registrovaných OPM v sítích regionálních distribučních společností dosahoval k 1. 1. 2019 počtu přibližně 6 000 000 OPM (bez zahrnutí OPM registrovaných v lokálních distribučních sítích). V průběhu roku 2019 dochází v CS OTE k postupné doregistraci jednotlivých OPM zákazníků, kde dodávku elektřiny zajišťuje místně příslušný (regionální) dodavatel v odpovídající distribuční síti (DS), tzn. ČEZ Prodej, a.s., v DS ČEZ Distribuce, a.s., a Pražská energetika, a.s., v DS PREdistribuce, a.s..