Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Statistické údaje LDS

Údaj Položka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1A+1B+1C Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] 685 298,457 647 112,405 650 505,849 514 100,162
2A+2B+2C Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] 266 392,594 222 724,328 215 323,609 197 198,238
3A+3B+3C Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] 955 211,328 912 131,795 940 051,169 759 325,500
4A+4B+4C Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] 21 779,670 21 125,880 21 384,537 20 192,929
5A+5B+5C Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] 20 567,062 25 397,954 13 951,218 18 226,471
6A+6B+6C Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] 1 623,294 625,645 270,731 567,659
7 Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] 581 518,811 536 185,728 535 083,503 474 910,553
8 Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] 182,221 7 711,809 110,425 70,016
9 Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000
11 Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] 17 555,066 16 061,461 16 480,378 13 888,771
12 Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000
14A+14B+14C Počet OPM k poslednímu dni v měsíci 37 592,597 38 678,564 43 330,453 39 010,223
Uvedené statistické údaje představují součty jednotlivých položek ze všech výkazů o spotřebě elektřiny v LDS dle přílohy č.11 vyhlášky č.408/2015 SB. o pravidlech trhu s elektřinou, které provozovatelé lokálních distribučních soustav předali do informačního systému operátora trhu.
V tomto souhrnném reportu nejsou rozlišovány např. odběry dle napěťových hladin (VVN,VN,NN), reportovaná hodnota je součtem za všechny napěťové úrovně. Tzn. např. položka „Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS)“ je stanovena jako součet údajů 1A+1B+1C (názvy položek – viz výkaz o spotřebě elektřiny v LDS dle přílohy č.11 vyhlášky č.408/2015 SB.) ze všech relevantních výkazů o spotřebě elektřiny LDS předaných jednotlivými provozovateli za dané období do CS OTE.