Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Statistické údaje LDS

Údaj Položka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1A+1B+1C Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] 626 965,725 591 537,169 631 418,474 603 539,190
2A+2B+2C Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] 254 600,000 221 976,096 231 042,563 211 057,365
3A+3B+3C Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] 898 521,165 846 459,203 918 741,304 856 154,263
4A+4B+4C Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] 33 419,147 32 638,817 33 771,281 32 881,905
5A+5B+5C Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] 16 185,628 14 906,479 15 820,218 14 894,629
6A+6B+6C Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] 767,391 89,285 150,774 21,796
7 Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] 574 154,181 509 078,992 551 549,495 494 924,990
8 Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] 19 621,188 0,000 0,000 0,000
9 Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000
11 Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] 17 215,838 16 553,118 17 101,046 15 233,899
12 Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000
14A+14B+14C Počet OPM k poslednímu dni v měsíci 46 657,850 58 986,093 47 238,204 54 064,374
Uvedené statistické údaje představují součty jednotlivých položek ze všech výkazů o spotřebě elektřiny v LDS dle přílohy č.11 vyhlášky č.408/2015 SB. o pravidlech trhu s elektřinou, které provozovatelé lokálních distribučních soustav předali do informačního systému operátora trhu.
V tomto souhrnném reportu nejsou rozlišovány např. odběry dle napěťových hladin (VVN,VN,NN), reportovaná hodnota je součtem za všechny napěťové úrovně. Tzn. např. položka „Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS)“ je stanovena jako součet údajů 1A+1B+1C (názvy položek – viz výkaz o spotřebě elektřiny v LDS dle přílohy č.11 vyhlášky č.408/2015 SB.) ze všech relevantních výkazů o spotřebě elektřiny LDS předaných jednotlivými provozovateli za dané období do CS OTE.