Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Statistické údaje LDS

Statistické údaje LDS -  2019

Údaj Položka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1A+1B+1C Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] 688 778,439 613 614,338 677 565,282 646 052,142 684 229,047 664 093,336 665 183,392 669 914,737 672 184,136
2A+2B+2C Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] 305 826,787 260 559,430 278 870,283 249 886,189 243 624,980 151 973,218 186 745,844 173 695,521 203 766,762
3A+3B+3C Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] 1 035 857,667 924 858,567 1 005 072,285 938 354,613 976 489,744 928 367,464 930 055,921 923 833,108 941 702,361
4A+4B+4C Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] 27 718,575 24 905,561 25 235,116 24 177,034 23 194,742 21 403,263 23 891,708 22 029,251 22 967,553
5A+5B+5C Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] 26 882,733 24 798,907 27 401,768 23 033,781 23 851,221 22 301,106 22 057,886 21 198,004 24 013,160
6A+6B+6C Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] 59,967 67,746 79,606 63,974 168,279 165,804 166,840 55,972 812,580
7 Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] 698 850,296 612 262,887 652 405,521 581 908,049 579 501,792 454 774,184 489 564,603 465 352,571 512 291,603
8 Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] 19 775,281 8 588,491 7 696,224 105,975 7 422,022 43,753 35,682 7 609,260 60,492
9 Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11 Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] 18 955,502 15 424,272 17 630,887 15 974,077 17 074,692 15 123,814 15 909,496 15 917,886 15 646,827
12 Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14A+14B+14C Počet OPM k poslednímu dni v měsíci 35 416,762 35 501,341 34 371,042 42 760,590 41 991,872 36 061,054 36 804,237 102 821,804 36 269,194
Uvedené statistické údaje představují součty jednotlivých položek ze všech výkazů o spotřebě elektřiny v LDS dle přílohy č.11 vyhlášky č.408/2015 SB. o pravidlech trhu s elektřinou, které provozovatelé lokálních distribučních soustav předali do informačního systému operátora trhu.
V tomto souhrnném reportu nejsou rozlišovány např. odběry dle napěťových hladin (VVN,VN,NN), reportovaná hodnota je součtem za všechny napěťové úrovně. Tzn. např. položka „Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS)“ je stanovena jako součet údajů 1A+1B+1C (názvy položek – viz výkaz o spotřebě elektřiny v LDS dle přílohy č.11 vyhlášky č.408/2015 SB.) ze všech relevantních výkazů o spotřebě elektřiny LDS předaných jednotlivými provozovateli za dané období do CS OTE.