Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Statistické údaje LDS

Statistické údaje LDS -  2018

Údaj Položka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1A+1B+1C Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] 626 566,693 583 442,673 666 481,579 591 541,853 661 670,008 660 124,966 645 368,167 664 778,305 639 787,057 700 938,022
2A+2B+2C Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] 307 961,997 297 459,021 308 817,563 290 965,590 283 601,688 206 715,805 208 915,971 173 163,457 173 204,517 288 396,159
3A+3B+3C Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] 989 799,603 922 441,509 1 006 010,179 904 034,733 952 959,956 930 572,014 923 324,701 932 120,569 893 091,899 932 788,571
4A+4B+4C Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] 26 348,366 22 878,512 26 675,466 24 011,913 24 507,140 18 613,701 18 272,765 17 453,265 17 318,389 20 113,433
5A+5B+5C Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] 20 688,140 19 736,226 19 886,934 22 200,378 24 903,613 22 577,161 21 206,447 20 818,977 22 002,516 26 050,298
6A+6B+6C Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] 0,984 2,285 6,125 7,582 5,544 13,519 16,304 22,918 30,009 40,214
7 Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] 711 423,001 673 371,986 688 632,018 642 722,995 617 563,932 516 493,659 524 348,846 477 962,590 465 289,244 563 695,624
8 Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] 19 624,730 18 050,551 20 362,590 18 412,040 7 171,636 7 696,214 7 867,074 20 847,839 6 097,441 6 117,795
9 Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11 Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] 19 540,089 17 170,249 19 896,681 16 546,624 17 220,878 16 178,807 16 286,196 16 013,162 16 576,118 17 376,118
12 Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14A+14B+14C Počet OPM k poslednímu dni v měsíci 32 781,498 32 732,440 33 377,455 33 604,953 33 849,999 36 651,227 34 438,107 34 603,925 34 514,398 37 410,669