Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Statistické údaje LDS

Údaj Položka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1A+1B+1C Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] 685 298,457 647 112,405 650 505,849 514 100,162 520 719,748 578 621,109 583 061,605 617 175,312 656 584,712 655 451,518 616 888,292 607 728,428
2A+2B+2C Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] 266 392,594 222 724,328 215 323,609 197 198,238 200 986,084 128 207,313 199 885,972 198 061,863 194 046,357 217 276,448 205 604,430 225 670,223
3A+3B+3C Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] 955 211,328 912 131,795 940 051,169 759 325,500 759 242,701 803 344,484 845 138,788 745 744,523 894 198,651 900 944,513 900 385,668 894 676,941
4A+4B+4C Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] 21 779,670 21 125,880 21 384,537 20 192,929 19 865,510 20 596,498 19 849,584 19 312,053 21 372,998 19 084,469 19 964,386 21 041,083
5A+5B+5C Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] 20 567,062 25 397,954 13 951,218 18 226,471 16 317,694 15 486,595 11 269,408 15 287,698 17 421,854 18 237,570 17 921,948 17 213,300
6A+6B+6C Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] 1 623,294 625,645 270,731 567,659 190,640 1 188,334 6 636,319 1 110,746 1 224,931 826,110 511,522 437,809
7 Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] 581 518,811 536 185,728 535 083,503 474 910,553 470 821,307 384 270,805 481 344,720 467 567,162 463 794,561 498 104,092 524 956,073 547 749,194
8 Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] 182,221 7 711,809 110,425 70,016 42,498 43,642 37,652 35,450 48,903 15 519,357 19 343,677 20 126,668
9 Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
11 Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] 17 555,066 16 061,461 16 480,378 13 888,771 15 020,344 14 900,695 14 323,690 14 388,411 15 720,844 17 640,502 17 982,980 18 007,133
12 Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14A+14B+14C Počet OPM k poslednímu dni v měsíci 37 592,597 38 678,564 43 330,453 39 010,223 44 581,053 39 309,557 39 652,660 39 555,360 52 970,284 41 195,760 41 293,243 42 207,265
Uvedené statistické údaje představují součty jednotlivých položek ze všech výkazů o spotřebě elektřiny v LDS dle přílohy č.11 vyhlášky č.408/2015 SB. o pravidlech trhu s elektřinou, které provozovatelé lokálních distribučních soustav předali do informačního systému operátora trhu.
V tomto souhrnném reportu nejsou rozlišovány např. odběry dle napěťových hladin (VVN,VN,NN), reportovaná hodnota je součtem za všechny napěťové úrovně. Tzn. např. položka „Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS)“ je stanovena jako součet údajů 1A+1B+1C (názvy položek – viz výkaz o spotřebě elektřiny v LDS dle přílohy č.11 vyhlášky č.408/2015 SB.) ze všech relevantních výkazů o spotřebě elektřiny LDS předaných jednotlivými provozovateli za dané období do CS OTE.