Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Statistické údaje LDS

Údaj Položka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1A+1B+1C Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] 646 841,438 602 593,458 616 039,914 586 022,318
2A+2B+2C Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] 186 592,729 179 498,373 189 939,754 137 105,149
3A+3B+3C Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] 885 959,827 830 063,989 855 389,832 776 137,820
4A+4B+4C Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] 34 454,112 31 322,963 31 944,124 28 869,783
5A+5B+5C Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] 16 159,620 15 406,549 16 201,949 14 271,652
6A+6B+6C Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] 1 217,111 1 162,554 1 163,069 938,320
7 Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] 459 387,790 437 812,180 464 143,103 357 025,481
8 Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000
9 Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000
11 Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] 18 231,946 16 418,927 19 268,808 16 061,200
12 Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000
14A+14B+14C Počet OPM k poslednímu dni v měsíci 50 484,062 51 623,632 59 035,856 56 798,860
Uvedené statistické údaje představují součty jednotlivých položek ze všech výkazů o spotřebě elektřiny v LDS dle přílohy č.11 vyhlášky č.408/2015 SB. o pravidlech trhu s elektřinou, které provozovatelé lokálních distribučních soustav předali do informačního systému operátora trhu.
V tomto souhrnném reportu nejsou rozlišovány např. odběry dle napěťových hladin (VVN,VN,NN), reportovaná hodnota je součtem za všechny napěťové úrovně. Tzn. např. položka „Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS)“ je stanovena jako součet údajů 1A+1B+1C (názvy položek – viz výkaz o spotřebě elektřiny v LDS dle přílohy č.11 vyhlášky č.408/2015 SB.) ze všech relevantních výkazů o spotřebě elektřiny LDS předaných jednotlivými provozovateli za dané období do CS OTE.