Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Změny dodavatele

Měsíc Celkem Podle typu měření Podle napěťových hladin Podle kategorie
OPM A B C dopočtová VVN VN NN nezjištěno VO VYR MOP MOO nezjištěno
Leden 128 928 2 814 8 780 116 765 569 19 4 555 123 792 562 2 255 577 48 079 63 726 14 291
Únor 32 056 50 569 31 424 13 0 75 31 969 12 43 102 4 899 25 540 1 472
Březen 31 097 58 471 30 563 5 0 80 31 013 4 58 87 4 384 25 929 639
Duben 24 762 80 462 24 211 9 1 117 24 636 8 101 55 4 358 19 765 483
Květen 28 282 62 398 27 813 9 1 73 28 201 7 64 59 5 632 21 880 647
Červen 30 790 58 457 30 259 16 0 81 30 700 9 62 62 5 370 24 687 609
Červenec 30 084 91 553 29 429 11 1 149 29 925 9 122 77 5 817 23 271 797
Srpen 28 439 55 482 27 898 4 0 78 28 358 3 68 65 4 362 22 450 1 494
Září 27 443 78 367 26 988 10 0 78 27 357 8 64 71 4 462 22 155 691
Říjen 27 945 69 347 27 519 10 0 105 27 833 7 92 69 4 725 22 272 787
Listopad 31 306 68 401 30 830 7 3 86 31 211 6 72 81 5 389 24 971 793
Prosinec 29 565 82 347 29 128 8 8 105 29 444 8 86 68 4 369 24 255 787
Celkem rok 450 697 3 565 13 634 432 827 671 33 5 582 444 439 643 3 087 1 373 101 846 320 901 23 490
Komentář:

Tabulka udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:
 • celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM), u kterých došlo v daném kalendářním měsíci ke změně dodavatele (v případě, že je na jednom EAN OPM k jednomu dni více paralelních vyhodnocených změn dodavatele, je toto považováno za jednu změnu dodavatele),
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle typu měření dle vyhlášky 82/2011 Sb. na:
  A = průběhové měření s denním odečtem,
  B = průběhové měření s měsíčním odečtem,
  C = neprůběhové měření,
  dopočtová=místa určená k evidenci ztrát v síti,
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle napěťových hladin:
  VVN = NÚ 400 kV, 220 kV a 110 kV,
  VN = NÚ 35 kV, 22 kV, 10 kV, 6 kV a 3 kV,
  NN = NÚ 0,4 kV,
  nezjištěno = OPM, u kterých nelze napěťovou hladinu jednoznačně určit (číslo je shodné s počtem změn na dopočtových OPM v rozdělení dle typu měření),
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle kategorie odběru:
  VO = velkoodběr,
  VYR = výroba,
  MOP = maloodběr podnikatelé, tj. třídy TDD 1, 2, 3, 8,
  MOO = maloodběr domácnosti, tj. třídy TDD 4, 5, 6, 7,
  nezjištěno = dopočtová OPM a dále OPM, u kterých distributor neuvedl kategorii odběru a distribuční sazbu, ztoho důvodu u OPM není možné kategorii odběru určit.