Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Změny dodavatele

Počet změn dodavatele 2019
Měsíc Celkem Podle typu měření Podle napěťových hladin Podle kategorie
OPM A B C dopočtová VVN VN NN nezadáno VO MOP MOO ostatní
Leden 128 928 2 706 8 609 117 052 561 19 4 555 123 793 561 11 315 49 447 67 593 573
Únor 32 056 34 516 31 496 10 0 77 31 969 10 550 4 847 26 649 10
Březen 31 097 49 420 30 625 3 0 80 31 014 3 469 4 273 26 352 3
Duben 24 762 72 439 24 247 4 1 117 24 640 4 511 4 234 20 012 5
Květen 28 282 44 411 27 820 7 1 74 28 200 7 455 5 574 22 246 7
Červen 30 790 47 436 30 306 1 0 81 30 708 1 483 5 262 25 039 6
Červenec 30 084 79 529 29 469 7 2 149 29 926 7 608 5 810 23 659 7
Srpen 28 439 43 419 27 974 3 0 78 28 358 3 462 4 295 23 679 3
Září 27 443 45 340 27 053 5 0 78 27 360 5 385 4 333 22 719 6
Říjen 27 945 72 355 27 512 6 0 105 27 834 6 427 4 582 22 930 6
Listopad 31 306 53 432 30 816 5 3 87 31 211 5 485 5 189 25 627 5
Celkem rok 421 132 3 244 12 906 404 370 612 26 5 481 415 013 612 16 150 97 846 306 505 631
Komentář:

Tabulka udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:
 • celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM), u kterých došlo v daném kalendářním měsíci ke změně dodavatele,
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle typu měření
  A = průběhové s dálkovým přenosem,
  B = průběhové s manuálním přenosem,
  C = neprůběhové a
  tzv. dopočtová za síť vyjadřující ztráty v síti, příp. neměřenou vlastní spotřebu,
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle napěťových hladin
  VVN = NÚ 400 kV, 220 kV a 110 kV,
  VN = NÚ 35 kV, 22 kV, 10 kV, 6 kV a 3 kV,
  NN = NÚ 0,4 kV,
  nezadáno = případy, u kterých nelze napěťovou hladinu jednoznačně určit (virtuální OPM pro účely vyrovnávacího trhu, zahraničí, dopočtová OPM za síť a sumární OPM obchodníka vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je provozovatel distribuční soustavy),
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle kategorie
  VO = velkoodběr,
  MOP = maloodběr podnikatelé, tj. třídy TDD 1, 2, 3, 8,
  MOO = maloodběr domácnosti, tj. třídy TDD 4, 5, 6, 7 a
  ostatní = dopočtová OPM a výrobní OPM s měřením typu "C".