Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Změny dodavatele

Počet změn dodavatele 2018
Měsíc Celkem Podle typu měření Podle napěťových hladin Podle kategorie
OPM A B C dopočtová VVN VN NN nezadáno VO MOP MOO ostatní
Leden 89 526 1 848 6 329 80 804 545 12 3 168 85 801 545 8 177 32 991 47 781 577
Únor 25 993 38 404 25 545 6 0 69 25 918 6 442 2 762 22 783 6
Březen 27 377 160 748 26 454 15 0 278 27 084 15 908 4 203 22 247 19
Duben 32 322 43 642 31 633 4 1 65 32 252 4 685 4 693 26 938 6
Květen 49 988 39 697 49 249 3 2 79 49 904 3 736 3 824 45 423 5
Červen 55 039 25 699 54 313 2 1 68 54 968 2 724 5 196 49 117 2
Červenec 26 026 47 497 25 473 9 1 104 25 912 9 544 3 318 22 155 9
Srpen 22 075 36 390 21 648 1 2 55 22 017 1 426 2 973 18 675 1
Září 145 277 467 7 854 136 888 68 2 647 144 560 68 8 321 102 418 34 466 72
Říjen 35 036 63 498 34 467 8 1 110 34 917 8 561 4 872 29 592 11
Listopad 36 565 56 526 35 982 1 0 86 36 478 1 582 5 240 30 742 1
Celkem rok 545 224 2 822 19 284 522 456 662 22 4 729 539 811 662 22 106 172 490 349 919 709
Komentář:

Tabulka udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:
 • celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM), u kterých došlo v daném kalendářním měsíci ke změně dodavatele,
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle typu měření
  A = průběhové s dálkovým přenosem,
  B = průběhové s manuálním přenosem,
  C = neprůběhové a
  tzv. dopočtová za síť vyjadřující ztráty v síti, příp. neměřenou vlastní spotřebu,
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle napěťových hladin
  VVN = NÚ 400 kV, 220 kV a 110 kV,
  VN = NÚ 35 kV, 22 kV, 10 kV, 6 kV a 3 kV,
  NN = NÚ 0,4 kV,
  nezadáno = případy, u kterých nelze napěťovou hladinu jednoznačně určit (virtuální OPM pro účely vyrovnávacího trhu, zahraničí, dopočtová OPM za síť a sumární OPM obchodníka vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je provozovatel distribuční soustavy),
 • členění počtu OPM, kde došlo ke změně dodavatele, podle kategorie
  VO = velkoodběr,
  MOP = maloodběr podnikatelé, tj. třídy TDD 1, 2, 3, 8,
  MOO = maloodběr domácnosti, tj. třídy TDD 4, 5, 6, 7 a
  ostatní = dopočtová OPM a výrobní OPM s měřením typu "C".