Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Systémová odchylka

Hodinový průběh velikosti systémové odchylky - prosinec 2018

Hodinový průběh nákladů (regulační energie) vzniklých krytím systémové odchylky - prosinec 2018