Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počet reklamací

Typ\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Smluvní vztahy 0 1 1 0                
Měření 5 0 3 3                
Registrace OPM 2 0 2 0                
Změna dodavatele 2 0 0 0                
Převzetí odpovědnosti 0 0 0 0                
Příjem a zpracování dat 1 0 1 0                
Přeměna společností 0 0 0 0                
CDS7 0 0 0 0                
CDS8 0 0 0 0                
CDS9 49 5 18 5                
Automatická komunikace 0 0 1 0                
Nastavení komunikace 0 0 0 0                
Fakturace (finance) 0 1 1 0                
ISR registrace 0 0 0 0                
ISR alokace povolenek 0 0 0 0                
ISR odblokování účtu 0 0 0 0                
ISR převod povolenek 0 0 0 0                
ISR zúčtování 0 0 0 0                
Ostatní 0 0 1 0                
Finanční jištění 2 0 0 0                
Zúčtování obecně 37 0 0 1                
Zúčtování odchylek 1 0 0 0                
Zúčtování regulační energie 0 0 0 0                
Denní trh 0 0 0 0                
Vnitrodenní a vyrovnávací trh 0 0 0 0                
Blokový trh 0 0 0 0                
Dvoustranné smlouvy 0 0 0 0                
Zahraničí 0 0 0 0