Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počet reklamací

Počet reklamací 2019
Typ\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Smluvní vztahy 4 1                    
Měření 4 1                    
Registrace OPM 0 0                    
Změna dodavatele 0 0                    
Převzetí odpovědnosti 0 0                    
Příjem a zpracování dat 0 1                    
Automatická komunikace 0 0                    
Nastavení komunikace 0 0                    
Fakturace (finance) 0 0                    
ISR registrace 0 0                    
ISR alokace povolenek 0 0                    
ISR odblokování účtu 0 0                    
ISR převod povolenek 0 0                    
ISR zúčtování 0 0                    
Ostatní 3 1                    
Finanční jištění 0 0                    
Zúčtování obecně 0 0                    
Zúčtování odchylek 0 0                    
Zúčtování regulační energie 0 1                    
Denní trh 0 0                    
Vnitrodenní a vyrovnávací trh 0 0                    
Blokový trh 0 0                    
Dvoustranné smlouvy 0 0                    
Zahraničí 0 0                    
CDS6 0 3