Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počet reklamací

Typ\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Smluvní vztahy 1 0 0 1 0 0            
Měření 3 0 2 2 5 1            
Registrace OPM 0 1 0 0 0 0            
Změna dodavatele 0 0 1 0 0 0            
Převzetí odpovědnosti 0 0 0 0 0 1            
Příjem a zpracování dat 1 0 0 1 0 0            
Přeměna společností 0 0 0 0 0 0            
Automatická komunikace 0 0 0 0 0 0            
Nastavení komunikace 0 0 0 0 0 0            
Fakturace (finance) 0 0 0 2 0 0            
ISR registrace 0 0 0 0 0 0            
ISR alokace povolenek 0 0 0 0 0 0            
ISR odblokování účtu 0 0 0 0 0 0            
ISR převod povolenek 0 0 0 0 0 0            
ISR zúčtování 0 0 0 0 0 0            
Ostatní 0 0 1 0 1 1            
Finanční jištění 0 0 0 0 0 0            
Zúčtování obecně 0 0 0 0 0 0            
Zúčtování odchylek 0 0 0 0 0 0            
Zúčtování regulační energie 0 0 0 0 0 0            
Denní trh 0 0 0 0 0 0            
Vnitrodenní a vyrovnávací trh 0 0 0 0 0 0            
Blokový trh 0 0 0 0 0 0            
Dvoustranné smlouvy 0 0 0 0 0 0            
Zahraničí 0 0 0 0 0 0