Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počet reklamací

Typ\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Smluvní vztahy 0 1 1 0 3              
Měření 5 0 3 3 5              
Registrace OPM 2 0 2 0 0              
Změna dodavatele 2 0 0 0 0              
Převzetí odpovědnosti 0 0 0 0 0              
Příjem a zpracování dat 1 0 1 0 0              
Přeměna společností 0 0 0 0 0              
CDS7 0 0 0 0 0              
CDS8 0 0 0 0 1              
CDS9 49 5 18 5 40              
Automatická komunikace 0 0 1 0 0              
Nastavení komunikace 0 0 0 0 0              
Fakturace (finance) 0 1 1 0 1              
ISR registrace 0 0 0 0 0              
ISR alokace povolenek 0 0 0 0 0              
ISR odblokování účtu 0 0 0 0 0              
ISR převod povolenek 0 0 0 0 0              
ISR zúčtování 0 0 0 0 0              
Ostatní 0 0 1 0 1              
Finanční jištění 2 0 0 0 0              
Zúčtování obecně 37 0 0 1 0              
Zúčtování odchylek 1 0 0 0 0              
Zúčtování regulační energie 0 0 0 0 0              
Denní trh 0 0 0 0 0              
Vnitrodenní a vyrovnávací trh 0 0 0 0 0              
Blokový trh 0 0 0 0 0              
Dvoustranné smlouvy 0 0 0 0 0              
Zahraničí 0 0 0 0 0