Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počet reklamací

Typ\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Smluvní vztahy 3 0 0 2                
Měření 1 2 6 2                
Registrace OPM 1 1 0 0                
Změna dodavatele 2 1 0 0                
Převzetí odpovědnosti 0 0 0 0                
Příjem a zpracování dat 0 0 1 0                
Přeměna společností 2 0 2 0                
Automatická komunikace 0 0 0 0                
Nastavení komunikace 0 0 0 0                
Fakturace (finance) 0 0 1 0                
ISR registrace 0 0 0 0                
ISR alokace povolenek 0 0 0 0                
ISR odblokování účtu 0 0 0 0                
ISR převod povolenek 0 0 0 0                
ISR zúčtování 0 0 0 0                
Ostatní 1 0 0 0                
Finanční jištění 0 0 0 0                
Zúčtování obecně 1 0 0 0                
Zúčtování odchylek 1 0 0 0                
Zúčtování regulační energie 0 1 0 0                
Denní trh 0 0 0 0                
Vnitrodenní a vyrovnávací trh 0 0 0 0                
Blokový trh 0 0 0 0                
Dvoustranné smlouvy 0 0 0 0                
Zahraničí 0 0 0 0