Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počet reklamací

Typ\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Smluvní vztahy 3                      
Měření 3                      
Registrace OPM 1                      
Změna dodavatele 1                      
Převzetí odpovědnosti 1                      
Příjem a zpracování dat 0                      
Přeměna společností 0                      
Automatická komunikace 0                      
Nastavení komunikace 0                      
Fakturace (finance) 0                      
ISR registrace 0                      
ISR alokace povolenek 0                      
ISR odblokování účtu 0                      
ISR převod povolenek 0                      
ISR zúčtování 0                      
Ostatní 0                      
Finanční jištění 0                      
Zúčtování obecně 0                      
Zúčtování odchylek 0                      
Zúčtování regulační energie 0                      
Denní trh 0                      
Vnitrodenní a vyrovnávací trh 0                      
Blokový trh 0                      
Dvoustranné smlouvy 0                      
Zahraničí 0