Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Počty OPM dodavatelů v CS OTE

Dodavatel\měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AH-ENERGY, s.r.o. 231 232 233 233 235 235 235 235 237 237
ALPIQ ENERGY SE 4 365 4 377 4 390 4 428 4 433 4 433 4 428 4 433 4 439 4 446
Amper Market, a.s. 8 646 8 634 8 492 8 477 8 471 8 457 8 457 8 425 8 424 8 465
AP ENERGO s.r.o. 136 135 135 135 136 136 138 138 140 140
A-PLUS Energie obchodní, a.s. 251 254 256 257 257 255 255 255 256 256
ARMEX ENERGY, a.s. 27 821 28 441 28 940 29 378 29 769 30 391 30 758 31 044 31 200 31 411
Avia Energo, s.r.o. 555 555 557 558 557 554 555 558 558 558
AZ Energies s.r.o. 1 554 1 581 1 605 1 619 1 636 1 655 1 668 1 685 1 699 1 713
Best New Energy, s.r.o. 130 130 130 130 130 130 130 130 131 131
bezDodavatele a.s. 256 314 376 407 467 508 549 573 605 600
BIDLI energie, a.s. 4 516 4 767 4 969 5 161 5 385 5 567 5 711 5 879 6 029 6 171
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 389 148 390 039 390 550 391 728 393 006 394 751 396 937 398 523 401 934
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. 4 815 4 795 4 785 4 796 4 789 4 782 4 785 4 766 4 752 4 741
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. 143 141 139 138 136 132 130 125 124 122
CEFIL s.r.o. 339 341 343 372 373 372 373 373 373 373
CENTROPOL ENERGY, a.s. 207 416 207 510 207 489 207 342 207 416 207 565 207 665 207 917 208 223 208 118
CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. 167 168 169 171 173 175 175 175 176 179
Centrum Praha Jih-Chodov s.r.o. 257 258 261 264 265 271 273 277 279 278
Česká energetická a plynárenská s.r.o. 350 362 390 407 415 444 468 481 499 515
Česká energetická budoucnost s.r.o. 579 607 627 629 646 653 663 670 675 680
Česká Regionální Energetika a.s. 3 788 3 816 3 831 3 843 3 862 3 903 3 998 3 952 3 868 3 866
České teplo s.r.o. 1 561 1 565 1 583 1 591 1 594 1 628 1 628 1 627 1 649 1 666
Český Energetický Dodavatel a.s. 4 087 4 120 4 167 4 178 4 177 4 191 4 211 4 234 4 262 4 255
ČEZ, a. s. 514 512 511 510 510 510 510 509 508 510
ČEZ ESCO, a.s. 106 082 105 991 105 789 105 601 105 500 105 288 104 761 104 654 104 482 104 445
ČEZ Prodej, a.s. 2 413 777 2 412 574 2 412 617 2 412 270 2 412 368 2 412 552 2 410 772 2 410 078 2 407 829 2 795 772
Clever Energies s.r.o. 637 643 648 656 667 670 676 683 689 696
COMFORT ENERGY s.r.o. 72 645 72 339 72 049 71 697 71 302 70 915 70 551 70 234 69 851
CONTE spol. s r.o. 2 936 2 974 2 999 3 031 3 046 3 058 3 057 3 069 3 071 3 070
CORASTA s.r.o. 3 888 3 910 3 941 3 960 3 977 3 982 3 987 4 006 4 024 3 512
CPI Energo, a.s. 683 691 693 694 697 703 702 703 692 694
C&R Developments s.r.o. 123 126 125 128 130 133 135 135 136 137
CTR Atmospherica Aviation a.s. 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
CTZ s.r.o. 127 127 127 127 127 128 128 128 128 128
Digital Energy Services s.r.o. 415 409 408 362 363 359 358 357 358 355
Dobrá Energie s.r.o. 29 793 29 954 30 156 30 357 30 546 30 747 31 139 31 447 31 723 32 033
EAGLE ENERGY a.s. 205 209 211 215 216 218 222 224
EASY POWER s.r.o. 679 685 682 726 754 747 736 736 734 717
EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. 1 268 1 268 1 267 1 268 1 267 1 264 1 259 1 260 1 260 1 266
EGO energie s.r.o. 200 211 219 227 240 251 264 275 295 291
ELIMON a.s. 5 566 5 602 5 639 5 672 5 741 5 779 5 778 5 785 5 772 5 722
ELPROINVEST s.r.o. 101 101 101 101 102 103 103 103 103 103
Enbezo s.r.o. 282 283 284 283 280 280 281 280 282 282
ENCO group, s.r.o. 214 214 214 217 219 220 223 223 223 210
Eneka-obchod s.r.o. 181 181 181 181 181 181 181 181 179 178
Eneka s.r.o. 8 341 8 425 8 566 8 630 8 686 8 782 8 828 8 934 8 979 9 124
Energie2, a.s. 273 283 294 297 299 298 296 298 300 325
Energie ČS, a.s. 43 109 43 303 43 523 43 801 44 210 44 713 45 256 45 732 46 650
Energie MET s.r.o. 134 134 137 138 139 140 140 141 142 142
Energie napřímo s.r.o. 192 191 187 184 180 178 177 174 174 174
Energie Pro s.r.o. 121 119
Energie s Rozumem, s.r.o. 389 389 395 396 397 397 396 395 393 385
ENERGOAQUA, a.s. 198 198 195 195 195 195 193 193 193 193
ENERGO Distribuce s.r.o. 361 361 358 358 357 354 355 353 353 352
ENERGO KD s.r.o. 303 302 304 304 304 304 302 302 303 304
ENERGO LaR s.r.o. 551 554 547 550 554 553 554 551 546 545
Energy For Future, a.s. 340 344 344 344 346 347 345 347 358 359
Energy Trading Services s.r.o. 291 290 294 296 295 295 295
ENERGZET, a.s. 122 122 122 122 123 123 121 119 120 121
ENGIE Energy Management CZ s.r.o. 103 103 103 103 103 103 103 102 102 100
ENIC s.r.o. 557 561 569 576 575 575 574 580 579 579
E.ON Energie, a.s. 1 104 352 1 102 642 1 101 506 1 100 381 1 099 010 1 097 347 1 097 055 1 097 052 1 096 172 1 275 511
EP ENERGY TRADING, a.s. 40 678 40 724 40 878 41 110 41 144 41 151 41 239 41 220 41 225 41 240
Europe Easy Energy a.s. 39 339 39 225 39 106 38 985 38 917 38 838 38 774 38 699 38 687
eYello CZ, k.s. 35 111 35 253 35 358 35 125 35 003 35 022 34 775 34 602 34 598 34 729
FONERGY s.r.o. 13 561 13 697 13 806 13 932 14 076 14 209 14 374 14 505 14 680 14 790
Fosfa a.s. 4 184 4 175 4 168 4 131 4 119
Františkovy energie s. r. o. 1 261 1 322 1 428 1 497 1 580 1 650 1 765 1 805 1 876 1 936
FREE for YOU s.r.o. 1 167 1 289 1 435 1 532 1 646 1 754 1 891 2 008 2 152 2 164
free power s.r.o. 293 292 293
Gas International s.r.o. 2 136 2 069 2 080 2 079 2 073 6 124 6 124 6 097 6 029 5 957
Gazela Energy, a.s. 4 492 4 505 4 502 4 504 4 483 4 459 4 469 4 450 4 429 4 385
GEEN Sale a.s. 3 273 3 349 3 434 3 512 3 561 3 629 3 680 3 734 3 803 3 864
General Energy a.s. 4 709 4 829 4 886 4 968 5 002 5 093 5 178 5 219 5 305 5 433
Green Lights s.r.o. 102 102 102 105 106 106
GRID energy s.r.o. 102 102 102 101 100 100 100 100 100 100
Hanácká plynárenská s.r.o. 106 126 144 164 207 229
IN ENERGIE Prodej s.r.o. 2 291 2 309 2 342 2 352 2 356 2 388 2 409 2 373 2 379 2 185
innogy Energie, s.r.o. 471 074 473 122 473 651 475 505 477 346 479 420 479 623 481 169 483 738 486 165
IROMEZ s.r.o. 114 114 114 114 114 114 114
Karlovarská plynárenská s.r.o. 1 327 1 335 1 349 1 364 1 377 1 375 1 364 1 370 1 380 1 387
K-Gas s.r.o. 100 101 103 103 102
Kolibřík energie, a. s. 15 397 15 735 16 099 16 475 16 835 17 196 17 583 17 890 18 398
LAMA energy a.s. 44 724 44 705 45 211 45 245 45 386 45 393 45 617 45 633 45 671 46 030
L.D.Energy, s.r.o. 3 414 3 437 3 441 3 438 3 433 3 426 3 426 3 419 3 413 3 422
Letiště Praha, a. s. 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
Liberty Ostrava a.s. 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163
Lidová energie s.r.o. 2 051 2 020 1 986 1 926 1 845 1 757 1 677 1 623 1 578 1 432
LIGNA a.s. 106 106 106 106 106 107 107 107 107 107
Lumius, spol. s r.o. 7 414 7 465 7 519 7 704 7 783 7 834 7 889 7 929 7 966 7 576
Manta Energy a.s. 1 451 1 454 1 465 1 497 1 532 1 554 1 566 1 569 1 576 1 579
MDI Energy s.r.o. 223 222 223 221 221 221 220 217 217 216
MESIT Facility Management, s.r.o. 140 140 140 140 140 140 143 143 143 143
Microenergy s.r.o. 670 728 757 760 765 767 767 767 772 767
MND a.s. 78 557 79 120 79 927 80 681 81 611 82 551 83 391 83 919 85 557 90 703
Moravská plynárenská s.r.o. 1 241 1 229 1 221 1 211 1 192 1 182 1 169 1 165 1 148 1 116
Nano Green s.r.o. 4 160 4 192 4 210 4 232 4 249 4 284 4 313 4 333 4 384 4 420
New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. 151 158 158 160 160 160 160 160 160 159
Nezávislá energie s.r.o. 127 129 130 128 134 133 118 117 111 111
NWT a.s. 1 438 1 443 1 447 1 461 1 463 1 487 1 499 1 502 1 488 1 500
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o. 188 188 182 178 174 173 173 173 173 176
Pražská energetika, a.s. 688 568 689 030 689 009 689 214 689 405 689 409 689 471 689 536 686 247 752 566
Pražská plynárenská, a.s. 67 206 66 879 66 652 66 434 66 267 65 219 64 673 64 320 64 096 63 932
Property Management Solutions s.r.o. 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193
První moravská plynární s.r.o. 363 402 435 469 489 513 514 513 499 496
První rodinná a.s. 2 089 2 149 2 227 2 289 2 353 2 430 2 492 2 527 2 627 2 681
QUANTUM, a.s. 897 912 914 919 924 928 930 930 929 932
Ray Energy a.s. 2 136 2 153 2 167 2 185 2 218 2 232 2 428 2 437 2 498 2 503
Redigon, s.r.o. 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151
REKO a.s. 117 117 117 117 117 117 113 110 110 111
RIGHT POWER, a.s. 108 114 183 185 200 202 207 209 223 238
Rodinná energie a.s. 2 406 2 490 2 532 2 543 2 551 2 550 2 572 2 581 2 561 2 508
SFORP s.r.o. 449 454 463 471 476 482 487 492 510 517
Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. 4 846 4 848 4 859 4 862 4 877 4 881 4 879 4 873 4 870 4 857
Solar Global Energy a.s. 102 106 107 108 108 108 109 110 110 110
SPP CZ, a.s. 2 173 2 237 2 310 2 382 2 471 2 565 2 656 2 707 2 788 2 935
Správa železnic, státní organizace 6 654 6 628 6 598 6 553 6 668 6 629 6 574 6 551 6 511 6 495
Strong energy s.r.o. 866 870 878 877 878 874 870 865 856 852
TAURON Czech Energy s.r.o. 894 897 908 909 910 911 912 913 917 920
TEDOM energie s.r.o. 105 117 143 163 187 226 259 286 340 375
Teplárna Kladno s.r.o. 254 254 254 254 256 255 254 254 254 254
Teplárna Zlín s.r.o. 101 100 100 100 101 101 101 102 100
Teplárny Brno, a.s. 761 768 776 782 794 813 824 841 859 901
TGC Energie s.r.o. 7 416 7 853 8 297 8 777 9 244 10 013 10 702 11 348 12 137 12 833
Transfer Energy a.s. 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167
UCED Prodej s.r.o. 2 662 2 668 2 695 2 782 2 779 2 775 2 854 2 856 2 855 2 852
Utylis Energie s.r.o. 6 396 6 481 6 553 6 609 6 611 6 623 6 641 6 654 6 642 6 703
V-Elektra, a.s. 873 883 890 899 903 907 912 917 922 923
VEMEX Energie a.s. 14 893 14 771 14 697 14 662 14 689 14 692 14 610 14 413 14 289 14 268
Veolia Komodity ČR, s.r.o. 10 439 10 456 10 481 10 481 10 509 10 524 10 552 10 574 10 599 10 625
Východočeská energie s.r.o. 1 947 1 951 1 960 1 961 1 960 1 958 1 958 1 960 1 957 1 957
X Energie, s.r.o. 70 634 69 858 69 047 68 226 67 355 66 610 65 867 65 127 64 220
Zásobování teplem Vsetín a.s. 186 185 185 185 185 186 186 186 186 186
Zelená elektřina s.r.o. 1 427 1 395 1 372 1 341 1 311 1 288 1 274 1 253 1 244 1 200
ZFP Energy, a.s. 3 487 3 623 3 707 3 812 3 929 4 051 4 210 4 329 4 470 4 605
ZVU a.s. 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109

Tabulka udává celkový počet odběrných a předávacích míst (OPM) jednotlivých dodavatelů, která jsou registrována v informačním systému operátora trhu (dále jen „CS OTE“) k poslednímu kalendářnímu dni měsíce. V tabulce jsou uvedeni pouze ti dodavatelé elektřiny, kteří mají k uvedenému datu v CS OTE registrováno více než 100 OPM.

Poznámka: Celkový počet registrovaných OPM v sítích regionálních distribučních společností dosahoval k 1. 1. 2019 počtu přibližně 6 000 000 OPM (bez zahrnutí OPM registrovaných v lokálních distribučních sítích). V průběhu roku 2019 dochází v CS OTE k postupné doregistraci jednotlivých OPM zákazníků, kde dodávku elektřiny zajišťuje místně příslušný (regionální) dodavatel v odpovídající distribuční síti (DS), tzn. ČEZ Prodej, a.s., v DS ČEZ Distribuce, a.s., a Pražská energetika, a.s., v DS PREdistribuce, a.s..