Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Statistické údaje LDS

Údaj Položka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1A+1B+1C Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS) [MWh] 641 930,283 613 920,124 680 191,414 629 953,439 667 429,101 643 398,625 635 133,558 611 863,750 628 905,334 655 973,791
2A+2B+2C Dodávka elektřiny do nadřazené DS (do RDS/nadřazené LDS) [MWh] 212 868,096 167 418,911 176 103,195 173 713,610 146 439,221 118 073,348 108 155,962 77 333,562 108 407,464 218 627,309
3A+3B+3C Celkový odběr elektřiny všech OPM připojených do LDS, kromě připojených LDS uvedených v údaji č. 5 [MWh] 942 335,461 896 532,760 980 631,925 900 834,370 940 853,363 913 291,482 895 452,081 884 275,844 870 659,084 897 873,096
4A+4B+4C Odběr elektřiny výroben pro technologickou vlastní spotřebu [MWh] 24 349,020 23 108,746 24 451,535 21 794,644 22 378,239 23 416,221 20 360,697 21 650,030 21 635,220 19 287,722
5A+5B+5C Odběr elektřiny z LDS do připojených LDS [MWh] 19 148,218 17 592,843 19 305,511 17 571,479 18 225,376 16 848,763 17 184,081 17 515,640 15 520,204 15 329,577
6A+6B+6C Dodávka elektřiny do LDS z připojených LDS [MWh] 807,000 817,820 991,429 712,357 253,449 26,357 13,622 6,339 30,269 90,686
7 Dodávka elektřiny do LDS a dodávka ze zahraničí v případě, že je v rámci dist. soustavy vydělený ostrov napájený ze zahraničí [MWh] 561 513,102 485 107,925 513 828,688 479 393,116 458 722,234 422 393,828 409 824,873 385 425,476 391 709,792 499 522,011
8 Elektřina spotřebovaná zákazníkem v ostrovním provozu na území ČR prokazatelně odděleném od ES ČR [MWh] 107,675 107,797 112,850 87,480 58,979 30,928 23,303 17 814,885 12 750,031 17 579,861
9 Elektřina spotřebovaná v ostrovním provozu v ČR prokazatelně odděleném od ES ČR při napájení tohoto ostrova na ES ČR po dobu kratší než 24H [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Elektřina dodaná prostřednictvím vlastní DS do zahraničí [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11 Elektřina spotřebovaná na krytí ztrát v DS [MWh] 19 579,325 18 316,200 19 198,174 17 347,805 17 444,017 16 921,852 17 085,434 17 882,110 17 368,612 20 494,125
12 Odběr elektřiny výrobce na čerpání a kompenzaci přečerpávacích elektráren [MWh] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14A+14B+14C Počet OPM k poslednímu dni v měsíci 40 747,865 42 682,000 96 118,789 41 246,596 58 874,143 41 475,264 93 941,038 42 335,521 45 732,301 42 361,397
Uvedené statistické údaje představují součty jednotlivých položek ze všech výkazů o spotřebě elektřiny v LDS dle přílohy č.11 vyhlášky č.408/2015 SB. o pravidlech trhu s elektřinou, které provozovatelé lokálních distribučních soustav předali do informačního systému operátora trhu.
V tomto souhrnném reportu nejsou rozlišovány např. odběry dle napěťových hladin (VVN,VN,NN), reportovaná hodnota je součtem za všechny napěťové úrovně. Tzn. např. položka „Odběr elektřiny z nadřazené DS (z RDS/nadřazené LDS)“ je stanovena jako součet údajů 1A+1B+1C (názvy položek – viz výkaz o spotřebě elektřiny v LDS dle přílohy č.11 vyhlášky č.408/2015 SB.) ze všech relevantních výkazů o spotřebě elektřiny LDS předaných jednotlivými provozovateli za dané období do CS OTE.